Nguyễn Thị Thúy Loan
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,386

 
Mục này được 25867 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thúy Loan
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  22/09/1957
Nơi sinh: Đà Nẵng.
Quê quán Đà Nẵng.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tiếng Pháp; Tại: ĐH Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Pháp; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2004; Chuyên ngành: ; Tại: ĐH Rouen, Pháp
Dạy CN: Thực hành Tiếng,Văn học Pháp, Văn hóa Văn minh Pháp, Biên dịch
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Pháp - Anh
Địa chỉ liên hệ: Lô F2-14 đường Vân Đồn, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3917853; Mobile: 0905358780
Email: thuyloan57@yahoo.fr
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Tháng 6/1980 tốt nghiệp ĐHSP Huế, chuyên ngành Tiếng Pháp.
- Từ tháng 9/1980 đến tháng 8/1992 : giảng dạy tiếng Pháp và tiếng Anh tại trường PTTH Thái Phiên, TP Đà Nẵng.
- Từ tháng 9/1991 đến tháng 7/1992 : thực tập tại Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm Quốc tế - Paris - Pháp về giảng dạy tiếng Pháp ở trường phổ thông.
- Từ tháng 9/1992 đến tháng 8/1994 : giảng dạy tiếng Pháp tại trường PTTH Chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng.
- Từ tháng 9/1996 đến tháng 7/1997 : học Tiếng Pháp thương mại tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris - Pháp, được cấp bằng DAFA (Diplôme Approfondi du Francais des Affaires).
- Từ tháng 9/1998 đến tháng 9/1999 : học Cao học và lấy bằng Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp tại Đại học Rouen, Pháp.
- Từ tháng 9/2001 đến tháng 12/2004 : nghiên cứu sinh và lấy bằng Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ học Pháp tại Đại học Rouen, Pháp.
- Từ tháng 9/1994 đến nay : giảng dạy các bộ môn Tiếng Pháp tại trường Đại học Sư phạm và Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: 1. Giảng dạy môn Đất nước học Pháp. Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Loan. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Năm 2005. (Apr 16 2013 11:29AM)
  
 Sách và giáo trình
(Apr 16 2013 3:34PM)(Apr 16 2013 3:29PM)(Apr 16 2013 3:10PM)(Apr 16 2013 3:32PM)(Apr 16 2013 3:09PM)(Apr 16 2013 11:36AM)(Apr 16 2013 11:35AM)(Apr 16 2013 11:33AM)(Apr 16 2013 11:31AM)
[1]Dịch Nâng cao (Traduction avancée) Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy Loan. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. Năm 2011.
[2]Dẫn nhập môn Phong cách học (Introduction à la stylistique) Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy Loan. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. Năm 2010.
[3]Dịch Viết 3 (Traduction 3) Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy Loan. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. Năm 2010.
[4]Dẫn nhập môn Tu Từ học (Introduction à la rhétorique) Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy Loan. Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. Năm 2010.
[5]Lịch sử Tiếng Pháp (Histoire de la langue francaise) Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy Loan. Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. Năm 2009.
[6]Văn hóa Văn minh Pháp (Culture et civilisation francaises) Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy Loan. Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. Năm 2008.
[7]Văn hóa Phương Tây (Culture occidentale) Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy Loan. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. Năm 2006.
[8]Nghị luận (Dissertation) Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy Loan. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. Năm 2001.
[9]Văn minh Pháp (Civilisation francaise) Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy Loan. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. Năm 2000.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Hoàng Ngô Huệ Tâm
Đề tài:

Étude comparative des proverbes et locutions francais et vietnamiens évoquant des organes humains

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[2]Văn Anh Đào
Đề tài:

Étude de l'euphémisme voilant la mort en francais et en vietnamien

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[3]Đặng Nguyễn Quỳnh Nhi
Đề tài:

Étude de la rhétorique dans des titres d'articles de presse francais

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

  
 Khen thưởng
[1] Giảng viên Giỏi. Số: 255/QĐKT. Năm: 1999.
[2] Giảng viên Giỏi. Số: 297/QĐKT. Năm: 2000.
[3] Giảng viên Giỏi. Số: 2060/QĐ-TĐKT. Năm: 2005.
[4] Vì sự nghiệp giáo dục. Số: 6928/BGD&ĐT. Năm: 2005.
[5] Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2010-2011. Số: 6068/QĐKT. Năm: 2011.
[6] Thành tích tham gia bồi dưỡng học sinh lớp 12 năm học 2010-2011 thi Quốc gia môn Pháp văn đạt giải. Số: 4123/QĐ-SGDĐT. Năm: 2011.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Grammaire 2
Ngành: Ngoại ngữ
 2012 Sinh viên năm 2 Khoa Pháp - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[2]Traduction avancée
Ngành: Ngoại ngữ
 2010 Sinh viên năm 4 Khoa Pháp - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[3]Traduction 3
Ngành: Ngoại ngữ
 2010 Sinh viên năm 4 Khoa Pháp - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[4]Histoire de la langue francaise
Ngành: Ngoại ngữ
 2008 Sinh viên Cao học ngành Ngôn ngữ Pháp
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[5]Introduction à la stylistique
Ngành: Ngoại ngữ
 2008 Sinh viên cao học ngành Ngôn ngữ Pháp  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[6]Introduction à la rhétorique
Ngành: Ngoại ngữ
 2008 Sinh viên Cao học ngành Ngôn ngữ Pháp
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[7]Văn hóa Văn minh Pháp
Ngành: Văn hoá học
 2008 Sinh viên năm 3 Khoa Văn - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[8]Culture occidentale
Ngành: Ngoại ngữ
 2005 Sinh viên năm 1 Khoa Pháp - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[9]Dissertation
Ngành: Ngoại ngữ
 1997 Sinh viên năm 4 Khoa Pháp - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[10]Civilisation francaise
Ngành: Ngoại ngữ
 1995 Sinh viên năm 3 Khoa Pháp - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[11]Expression écrite 3
Ngành: Ngoại ngữ
 1994 Sinh viên năm 3 Khoa Pháp trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[12]Expression écrite 4
Ngành: Ngoại ngữ
 1994 Sinh viên năm 3 Khoa Pháp - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  Tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố dự kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Pháp hàng năm, từ năm 2002 đến nay. 
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn