Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,986,823

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Grammaire 2
Ngành: Ngoại ngữ
 2012 Sinh viên năm 2 Khoa Pháp - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[2]Traduction avancée
Ngành: Ngoại ngữ
 2010 Sinh viên năm 4 Khoa Pháp - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[3]Traduction 3
Ngành: Ngoại ngữ
 2010 Sinh viên năm 4 Khoa Pháp - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[4]Histoire de la langue francaise
Ngành: Ngoại ngữ
 2008 Sinh viên Cao học ngành Ngôn ngữ Pháp
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[5]Introduction à la stylistique
Ngành: Ngoại ngữ
 2008 Sinh viên cao học ngành Ngôn ngữ Pháp  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[6]Introduction à la rhétorique
Ngành: Ngoại ngữ
 2008 Sinh viên Cao học ngành Ngôn ngữ Pháp
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[7]Văn hóa Văn minh Pháp
Ngành: Văn hoá học
 2008 Sinh viên năm 3 Khoa Văn - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[8]Culture occidentale
Ngành: Ngoại ngữ
 2005 Sinh viên năm 1 Khoa Pháp - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[9]Dissertation
Ngành: Ngoại ngữ
 1997 Sinh viên năm 4 Khoa Pháp - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[10]Civilisation francaise
Ngành: Ngoại ngữ
 1995 Sinh viên năm 3 Khoa Pháp - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[11]Expression écrite 3
Ngành: Ngoại ngữ
 1994 Sinh viên năm 3 Khoa Pháp trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[12]Expression écrite 4
Ngành: Ngoại ngữ
 1994 Sinh viên năm 3 Khoa Pháp - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn