Nguyễn Thị Thuý Nga
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,124,398

 
Mục này được 2343 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thuý Nga
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  1975
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngôn ngữ học; Tại: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại h
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Tiểu học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2002; Chuyên ngành: Lí luận ngôn ngữ; Tại: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Dạy CN: Tiếng Việt, Ngôn ngữ học đại cương,PPDH Tiếng Việt tiểu học
Lĩnh vực NC: Ngôn ngữ học, PPDH Tiếng Việt tiểu học.
Ngoại ngữ: N/A
Địa chỉ liên hệ: KHOA GD TIỂU HỌC - MẦM NON - ĐHSP - ĐHĐN
Điện thoại: 3733289; Mobile: 0917980266
Email: nttnga@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

 Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định (1997–2004). Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học-Mầm non Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng (từ 2005 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn