Nguyễn Thị Tuyết Ngọc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,879,402

 
Mục này được 184 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Tuyết Ngọc
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  07/11/1996
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ thuật Dầu Khí; Tại: Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2022; Chuyên ngành: Kỹ thuật hóa học; Tại: Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn