Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thanh toán điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên chính qui hệ cao đẳng.  Trường cao đẳng Công nghệ Thông tin, Đại Học Đà Nẵng
[2]Quản trị thương hiệu
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên cao đẳng hệ chính qui
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường cao đẳng Công nghệ Thông tin,Đại học Đà Nẵng.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn