Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,595,815

 Giải pháp tăng cường hợp tác giữa nhà trường, doanh nghiệp và chính quyền địa phương trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.
Chủ nhiệm:  ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  Hoàng Văn HảiPhan Hoàng Điệp
Số: D92013-09-03 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn