Nguyễn Thế Tranh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,832,395

 
Mục này được 14203 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thế Tranh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/11/1957
Nơi sinh: Duy Xuyên, Quảng nam
Quê quán Duy Xuyên, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Chế tạo máy; Tại: Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Giám hiệu; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Cơ khí chế tạo máy, Cơ Điện tử, Sản xuát tự động.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp và Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 48 Cao Thắng - TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3835747; Mobile: 0913497348
Email: iutdn@dng.vnn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
  

 Từ 1975 - 1980   : Sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Đà Năng

 Từ 1980 - 1995   : Giảng viên Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.

 Từ 1996 - 2000   : Giảng viên chính, Trưởng Khoa Cơ khí Trường Cao đẳng Công nghệ

                              - Đại học Đà Nẵng. Giảng dạy tại trường ĐHBK và Trường CĐCN.

 Từ 2000 - 2006   : Giảng viên chính, Trưởng Phòng HCTH Trường Cao đẳng Công nghệ

                              - Đại học Đà Nẵng.Giảng dạy tại trường ĐHBK và Trường CĐCN.

 Từ 2006 đến nay: Giảng viên chính, Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng

                              Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Sản xuất Tự động.

                              Giảng dạy tại trường ĐHBK và Trường CĐCN.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG THIẾT KẾ CHẾ TẠO BỘ TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG CÓ CHẤT LƯỢNG CAO. Chủ nhiệm: NGUYỄN THẾ TRANH. Thành viên: ThS. Võ Quang Trường KS Lê Văn Hải. Mã số: B2010-ĐN06-11. Năm: 2012. (Jun 17 2013 2:20PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu xác định các giá trị tối ưu của thông số máy gia công bánh răng côn xoắn bằng chương trình tính. Tác giả: NGUYỄN THẾ TRANH. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(60) 2012. Trang: 137 - 142. Năm 2012. (Jun 17 2013 2:41PM)
[2]Bài báo: Mô hình công suất cắt dùng để kiểm tra mài mòn dụng cụ khi phay. Tác giả: NGUYỄN THẾ TRANH. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 2(25). Trang: không rõ. Năm 2008. (May 25 2011 9:50AM)
[3]Bài báo: Tổng hợp vị trí và phân tích vùng tiếp xúc răng trong tạo hình bánh răng côn xoắn có chất lượng cao. Tác giả: NGUYỄN THẾ TRANH. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 3(26). Trang: không rõ. Năm 2008. (May 25 2011 9:56AM)
[4]Bài báo: Ứng dụng lý thuyết điều khiển xác lập mô hình mài mòn mặt sau của dụng cụ cắt. Tác giả: NGUYỄN THẾ TRANH. Tạp chí KHCN các trường Đại học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 27-28. Trang: 10-15. Năm 2001.
(May 25 2011 9:47AM)
  
 Sách và giáo trình
(May 25 2011 10:01AM)
[1]Thiết kế và Chế tạo khuôn mẫu với ProENGINEER Wildfire V2.0 Chủ biên: NGUYỄN THẾ TRANH; NGÔ TẤN THỐNG. Đồng tác giả: NGUYỄN THẾ TRANH; NGÔ TẤN THỐNG. Nơi XB: NXB Giao thông Vận tải. Năm 2006.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI VÀ BỀN VỮNG
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Kỹ sư ngành Cơ Điện tử  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Cao học ngành Sản xuất Tự động  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]CHUYÊN ĐỀ PRO/ENGINEER
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2003 Kỹ sư: Cơ khí, Cơ Điện tử, Sản xuất tự động  Trường Cao đẳng Công nghệ, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]KỸ THUẬT SẢN XUẤT (TECHNIQUE DE PRODUCTION)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2002 Kỹ sư Chất lượng cao ngành Sản xuất tự động.  Chương trình Đào tạo Kỹ sư chất lượng cao-PFIEV trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]ĐIỀU KHIỂN TUYẾN TÍNH VÀ PHI TUYẾN (Automatique)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Kỹ sư Chất lượng cao - PFIEV
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Chương trình Đào tạo Kỹ sư chất lượng cao trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]CÔNG NGHỆ CAD/CAM/CNC (CAO/FAO)
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2000 Kỹ sư: Chế tạo máy, Cơ Điện tử, Sản xuất tự động  Trường Đại học Bách Khoa - Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
[7]KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
Ngành: Cơ khí chế tạo
 1998 Kỹ sư: Cơ khí, Cơ Điện tử, Sản xuất tự động, Cơ khí Động lực  Trường Cao đẳng Công nghệ; Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[8]CẮT GỌT KIM LOẠI
Ngành: Cơ khí chế tạo
 1982 Kỹ sư: Cơ khí  Trường Cao đẳng Công nghệ; Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn