Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,603,477

 Ứng dụng lý thuyết điều khiển xác lập mô hình mài mòn mặt sau của dụng cụ cắt.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: NGUYỄN THẾ TRANH
Nơi đăng: Tạp chí KHCN các trường Đại học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 27-28;Từ->đến trang: 10-15;Năm: 2001
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu về mài mòn dao và sử dụng lý thuyết điều khiển để xác lập mô hình mài mòn mặt sau dao đáp ứng yêu cầu gia công theo phương thức tự động hóa.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn