Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,446

 Tổng hợp vị trí và phân tích vùng tiếp xúc răng trong tạo hình bánh răng côn xoắn có chất lượng cao
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: NGUYỄN THẾ TRANH
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng; Số: 3(26);Từ->đến trang: không rõ;Năm: 2008
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu về quá trình tạo hình bánh răng côn xoắn, xây dựng các phương pháp tổng hợp vị trí ăn khớp và phân tích vùng tiếp xúc răng để xác lập các thông số tạo hình bánh răng côn xoắn cho độ chính xác cao về biên dạng răng và giảm thiểu sai số truyền động, ứng dụng chế tạo các bánh răng có chất lượng cao phục vụ cho công nghiệp ô tô và hàng không.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn