Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,556,880

 Nghiên cứu xác định các giá trị tối ưu của thông số máy gia công bánh răng côn xoắn bằng chương trình tính
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: NGUYỄN THẾ TRANH
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 11(60) 2012;Từ->đến trang: 137 - 142;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu này là sử dụng công cụ tin học thiết lập các chương trình tính toán xác định các thông số máy gia công bánh răng côn xoắn nhằm góp phần nâng cao chất lượng truyền động trong các thiết bị được sản xuất trong nước, tiến đến từng bước thiết lập các cơ sở về công nghệ để xây dựng nền sản xuất chế tạo theo hướng nội địa hóa. Nội dung đề cập đến việc xây dựng mô hình toán học biên dạng mặt răng, sử dụng các phương pháp tổng hợp vùng ăn khớp và phân tích tiếp xúc răng để xác định biên dạng cặp răng đối tiếp ăn khớp tốt trong bộ truyền bánh răng. Các chương trình tính toán tạo cơ sở dữ liệu chuyên môn trong chế tạo, tài liệu tham khảo trong đào tạo và nghiên cứu về bánh răng, đồng thời góp phần giải quyết nâng cao chất lượng bánh răng côn xoắn về ăn khớp tốt, truyền động chính xác, ít ồn. Các kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng để thiết kế hệ điều khiển số gia công bánh răng. Từ khóa: Bánh răng côn xoắn; TCA; tổng hợp vùng; sai số truyền dẫn; ăn khớp răng
ABSTRACT
The objective of this research is to use information technology tools establish programs calculated to determine the parameters of spiral bevel gear machining in order to contribute improving the quality of transmission devices manufactured in the country and to establish step by step the technology bases for the development of localized mechanical engineering. This development refers to the mathematical modeling of the tooth surface profile, using the local synthesis methods and tooth contact analysis (TCA) to determine well mesh pairs in the transmission gears. The established programs create a database for manufacturing and references in gear training and research. Research subjects contribute to improving the quality of spiral bevel gears with moothly mesh, accurate transmission and low noise. The program can be used for numerical control system of manufacturing of gears. Key words: spiral bevel gears; TCA; local synthesis; transmission error; tooth meshing
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn