Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,558,090

 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG THIẾT KẾ CHẾ TẠO BỘ TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG CÓ CHẤT LƯỢNG CAO
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
Chủ nhiệm:  NGUYỄN THẾ TRANH; Thành viên:  ThS. Võ Quang Trường KS Lê Văn Hải
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: B2010-ĐN06-11 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Mục tiêu của đề tài là sử dụng công cụ tin học thiết lập các chương trình tính toán về biên dạng răng được tạo hình, phân tích ăn khớp và tiếp xúc răng, xác định các thông số máy gia công bánh răng phù hợp, đặc biệt là bánh răng côn xoắn nhằm góp phần nâng cao chất lượng truyền động trong các thiết bị được sản xuất trong nước, tiến đến từng bước thiết lập các cơ sở về công nghệ để xây dựng nền sản xuất chế tạo theo hướng nội địa hóa. Tạo cơ sở dữ liệu chuyên môn trong chế tạo và tài liệu tham khảo trong đào tạo và nghiên cứu về bánh răng. Góp phần giải quyết vấn đề tối ưu hoá thông số cắt trong tạo hình bánh răng trụ răng cong và bánh răng côn răng xoắn góp phần nâng cao chất lượng bánh răng theo yêu cầu ăn khớp êm, truyền động chính xác, ít ồn.

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

1. Các chương trình được viết trên ngôn ngữ FORTRAN, xử lý số liệu trên phần mềm Matlab.

* Chương trình tính xác định biên dạng bề mặt răng bánh răng được tạo hình.

* Chương trình xác định thông số tạo hình bánh răng đối tiếp.

* Chương trình tính theo phương pháp tổng hợp vùng ăn khớp.

* Chương trình tính theo phương pháp phân tích tiếp xúc răng.

* Chương trình tổng hợp xác định thông số tạo hình tối ưu để cắt bánh răng đạt yêu cầu chất lượng.

            2. Mô hình bộ truyền bánh răng côn xoắn xác định vết tiếp xúc

            3. Ứng dụng vào giảng dạy và nghiên cứu tại trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn