Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,219,550

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI VÀ BỀN VỮNG
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Kỹ sư ngành Cơ Điện tử  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Cao học ngành Sản xuất Tự động  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]CHUYÊN ĐỀ PRO/ENGINEER
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2003 Kỹ sư: Cơ khí, Cơ Điện tử, Sản xuất tự động  Trường Cao đẳng Công nghệ, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]KỸ THUẬT SẢN XUẤT (TECHNIQUE DE PRODUCTION)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2002 Kỹ sư Chất lượng cao ngành Sản xuất tự động.  Chương trình Đào tạo Kỹ sư chất lượng cao-PFIEV trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]ĐIỀU KHIỂN TUYẾN TÍNH VÀ PHI TUYẾN (Automatique)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Kỹ sư Chất lượng cao - PFIEV
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Chương trình Đào tạo Kỹ sư chất lượng cao trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]CÔNG NGHỆ CAD/CAM/CNC (CAO/FAO)
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2000 Kỹ sư: Chế tạo máy, Cơ Điện tử, Sản xuất tự động  Trường Đại học Bách Khoa - Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
[7]KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
Ngành: Cơ khí chế tạo
 1998 Kỹ sư: Cơ khí, Cơ Điện tử, Sản xuất tự động, Cơ khí Động lực  Trường Cao đẳng Công nghệ; Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[8]CẮT GỌT KIM LOẠI
Ngành: Cơ khí chế tạo
 1982 Kỹ sư: Cơ khí  Trường Cao đẳng Công nghệ; Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn