Nguyễn Thị Thanh Thanh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,696,274

 
Mục này được 27855 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thanh Thanh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  21/05/1959
Nơi sinh: Đà nẵng
Quê quán Đà nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tiếng Pháp; Tại: ĐH Sư Phạm Huế
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Pháp; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1981; Chuyên ngành: ; Tại: ĐH Rouen
Dạy CN: Tiếng Pháp phổ thông, Tiếng Pháp chuyên ngành, Văn họá, Giáo học pháp
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: K1/14 A Trưng Nữ Vương - Đà Nẵng
Điện thoại: 02363695676; Mobile: 0905406795
Email: nthanhthanh@gmail.com; nttthanh@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1981-1991 : Dạy trường THPT Trần cao Vân - Tam kỳ.
9/1991-1996: Dạy cơ sở Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng.
1996 : Dạy Đại học Sư phạm, Đại học ngoại ngữ, Đại học Bách Khoa ( Chất lượng cao, Song ngữ)
 Sách và giáo trình
(May 15 2013 5:21PM)
[1] Chủ biên: Nguyễn thị Thanh Thanh. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2006.
  
 Khen thưởng
[1] GV giỏi. Năm: 1999.
[2] Phụ nữ 2 giỏi xuất sắc. Năm: 1999.
[3] Xuất sắc trong 25 năm xây dựng và phát triển trường ĐHSP. Năm: 2000.
[4] Giảng viên hướng dẫn SV có công trình đạt giải thưởng "Sinh Viên nghiên cứu khoa học". Năm: 2002.
[5] Giỏi việc nước - Đảm việc nhà 2001-2005. Năm: 2005.
[6] Giỏi việc trường - Đảm việc nhà. Năm: 2013.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tiếng Pháp hổ trợ vệc làm
Ngành: Ngoại ngữ
 2013 Sinh viên sư phạm Pháp, Sinh viên cử nhân Pháp, Sinh viên tiếng Pháp du lịch, Sinh viên chất lượng cao, sinh viên Hóa dầu, Sinh viên công nghệ thông tịn.  Đại học ngoại ngữ, Đại học Bách khoa
[2]Tiếng Pháp du lịch
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 SV tiếng Pháp du lịch
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 
[3]Tiếng Pháp kinh tế
Ngành: Ngoại ngữ
 1996 Sinh viên sư phạm Pháp, cử nhân Pháp  Đại học ngoại ngữ
[4]Giáo học Pháp
Ngành: Ngoại ngữ
 1994 Sinh viên sư phạm Pháp
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Đại học ngoại ngữ
[5]Tiếng Pháp phổ thông
Ngành: Ngoại ngữ
 1981 Học sinh phổ thông, Sinh viên sư phạm Pháp, Sinh viên cử nhân Pháp, Sinh viên Tiến Pháp du lịch, Sinh viên chuyên ngành Hóa dầu, Sinh viên Chất lượng cao.  Trường THPT, Đại học ngoại ngữ, Đại học Bách Khoa.
[6]Văn hóa địa phương
Ngành: Ngoại ngữ
 1012 Sinh viên sư phạm Pháp, cử nhân Pháp, du lịch Pháp  Đại học Ngoại ngữ
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn