Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,477,148

 HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG ĐỊNH HƯỚNG THỜI GIAN CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thị Triều Tiên
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN; Số: 21(04);Từ->đến trang: 107;Năm: 2017
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sự định hướng thời gian là khả năng tự xác định vị trí của bản thân theo sự tiếp diễn của các sự kiện, theo sự kéo dài của những khoảng cách thời gian, sự thay đổi của chu kỳ và tính chất không đảo ngược của thời gian [2][3]. Định hướng thời gian là những yếu tố quan trọng hàng đầu giúp con người nói chung và trẻ 5-6 tuổi nói riêng thích ứng với môi trường. Hình thành biểu tượng thời gian cho trẻ là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu giáo dục mầm non. Bài viết đi sâu vào việc nghiên cứu cơ sở lý luận về thời gian, khả năng, đặc điểm, nội dung định hướng thời gian của trẻ 5-6 tuổi. Đặc biệt, bài viết còn đề xuất một số biện pháp nhằm giúp trẻ 5-6 tuổi hình thành biểu tượng định hướng thời gian một cách có hiệu quả nhất.
ABSTRACT
Time orientation is the ability to position oneself according to event continuity, extension of time gaps, variation in cycles and the irreversible nature of time. Time orientation is of vital importance to humans in general and children aged 5-6 in particular to adapt themselves to surrounding circumstances. It is a crucial and urgent task to help children build up time symbols in order to efficiently implement pre-school objectives. This article presents an in-depth investigation into theoretical bases of time, capacity, traits, and content of time orientation of 5-6 year-olds. Especially, the article also proposes some solutions to help children aged 5-6 build up time-oriented symbols most effectively.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn