Nguyễn Thị Thùy Trang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,203,456

 
Mục này được 23498 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thùy Trang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/02/1976
Nơi sinh: Núi Thành
Quê quán Núi Thành
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Đà nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: 14 An Hải 3 -Sơn trà - Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0935590276
Email: trangntt07@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn