Nguyễn Thị Tú Trinh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,694,816

 
Mục này được 12872 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Tú Trinh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  12/09/1983
Nơi sinh: TP Đà Nẵng
Quê quán Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngôn Ngữ Anh; Tại: ĐHNN, ĐHĐN
Đơn vị công tác: Chương trình ĐT KS chất lượng cao Việt - Pháp; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Ngôn Ngữ Anh; Tại: ĐHNN, ĐHĐN
Dạy CN: Tiếng anh (B1, B2, C1, VSTEP TOEIC, IELTS, TOEFL, PET, FCE)
Lĩnh vực NC: Ngôn ngữ anh
Ngoại ngữ: Tiếng pháp
Địa chỉ liên hệ: Faculty of Advanced Science and Technology (FAST)
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1. 05/2006 - 08/2007: Trung tâm xúc tiến đầu tư miền trung- Bộ kế hoạch và Đầu tư
2. 09/2007 - 12/2018: Giảng viên Trường cao đẳng Giao thông Trung ương V-Bộ Giao thông Vận tải
3. 01/2019-10/2019: Nghiên cứu tại Southern Connecticut State University and UNICE
4. 10/2019 đến nay: Giảng viên tại Khoa FAST, Đại học Bách khoa, ĐHĐN
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: The Emergence of Humans and the Origin of Vietnamese Ethnic Groups from Vietnamese Myths. Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh. Journal of Social Sciences and Humanities, VNU. Số: Vol 6, No 2. Trang: 147-159. Năm 2020. (May 16 2020 10:30PM)
[2]Bài báo: A Study of Construing the Experience of Rage in English and Vietnamese: Functional Grammar Perspectives. . Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh. VNU Journal of Social Sciences and Humanities. Số: Vol 5, No 2. Trang: 225-240. Năm 2019. (Oct 18 2019 6:05PM)
[3]Bài báo: Ideational Metaphor in English and Vietnamese behavioral Clauses. . Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc.. VNU Journal of Social Sciences and Humanities. Số: Vol.4, No.2. Trang: 237-254. Năm 2018. (Oct 18 2019 10:32PM)
[4]Bài báo: Circumstantial meanings in behavioral clauses in English and Vietnamese. . Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc. VNU Journal of Social Sciences and Humanities. Số: Vol.3, No.5. Trang: 632-646. Năm 2017. (Oct 18 2019 10:28PM)
[5]Bài báo: A study on shift patterns of ideational metaphors in English and Vietnamese. Tác giả: Phan Văn Hòa, Nguyễn Thị Tú Trinh. A Journal of linguistics society of Vietnam, Language & Life Magazine. Số: 13 (267). Trang: 68-95. Năm 2017. (Oct 18 2019 6:09PM)
[6]Bài báo: A study on the translation of indeterminate behavioral clauses from English to Vietnamese based on ideational equivalence. . Tác giả: Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc, Nguyễn Thị Tú Trinh. Journal of science and technology of Danang University. Số: No. 6(115). Trang: 90-95. Năm 2017. (Oct 18 2019 6:20PM)
[7]Bài báo: Characterisitcs of participants in English and Vietnamese behavioral clauses. . Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc. Journal of Military Foreign Language Studies. Số: Vol 8. Trang: 18-31. Năm 2017. (Oct 18 2019 10:17PM)
[8]Bài báo: Some suggestions on how to identify and classify behavioral processes. . Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc. VNU Journal of Foreign Studies. Số: Vol.33, No.3. Trang: 120-132. Năm 2017. (Oct 18 2019 10:20PM)
[9]Bài báo: Major contemporary approaches to the analysis of the Vietnamese simplex clauses. . Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc. (2017).. VNU Journal of Foreign Studies. Số: Vol.33, No.6. Trang: 102-122. Năm 2017. (Oct 18 2019 10:24PM)
[10]Bài báo: Functional analysis of behavioral clauses denoting smiling in English and Vietnamese. . Tác giả: Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc, Nguyễn Thị Tú Trinh. Journal of science and technology of Danang University. Số: No 6 (103). Trang: 71-82. Năm 2016. (Oct 18 2019 6:16PM)
[11]Bài báo: An Investigation Into Conceptual Metaphors For Life, Death And Time In English And Vietnamese. Tác giả: Phan Văn Hoà, Nguyễn Thị Tú Trinh. Journal of science and technology of Danang University. Số: 5 (40). Trang: 106-113. Năm 2010. (Oct 18 2019 10:53PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Halliday’s functional grammar: philosophical foundation and epistemology Halliday’s functional grammar. Authors: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc. Journal of English Language and Literature. No: Vol 7, No 3. Pages: 536-542. Year 2017. (Oct 18 2019 5:49PM)
[2]Article: A study of topology of behavioral clauses in English and Vietnamese in the light of functional grammar. Authors: Phan Văn Hòa, Nguyễn Thị Tú Trinh. International Journal of Language and Linguistics. No: Volume 3, Issue 6. Pages: 34 7-352. Year 2015. (Oct 18 2019 5:54PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn