Nguyễn Thị Thanh Trúc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 35540 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thanh Trúc
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  26/01/1988
Nơi sinh: Kon Tum
Quê quán Mỹ Tho-Phù Mỹ- Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tài chính_ Ngân hàng; Tại: Trường Đại học Lạc Hồng
Đơn vị công tác: Tổ Thư viện; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Cử nhân; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Điện thoại: 0606.287.775; Mobile: 0977.739.688
Email: thanhtruckttc@yahoo.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn