Nguyễn Thị Trung Tú
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,910,003

 
Mục này được 3260 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Trung Tú
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/09/1986
Nơi sinh: Dak Lak
Quê quán Hải Dương
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Đông phương học; Tại: Đồng Nai
Đơn vị công tác: Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Ngôn ngữ học; Tại: Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: Ngôn ngữ học, ngôn ngữ học ứng dụng
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Ngoại ngữ
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn