Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,070,729

 Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở làng cổ Phước Tích
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng*; Trương Thị Lũy
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 8(93).2015;Từ->đến trang: 55;Năm: 2015
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cách trung tâm thành phố Huế chừng hơn 40km về phía Bắc, làng cổ Phước Tích là một ngôi làng nhỏ nằm bên cạnh sông Ô Lâu thuộc xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là ngôi làng cổ có tiềm năng phát triển du lịch rất lớn và là ngôi làng thứ 2 của Việt Nam được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Từ khi được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, lượng khách đến tham quan, nghiên cứu ngày càng tăng và bước đầu đã được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, việc phát triển du lịch ở đây vẫn còn nhiều tồn tại, yếu kém, hiệu quả kinh tế chưa cao. Trên cơ sở phân tích thực trạng phát triển du lịch trong những năm qua, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển du lịch ở làng cổ này theo hướng bền vững và hiệu quả hơn.
ABSTRACT
About 40km north of the center of Hue city, the ancient village of Phuoc Tich is a small village located next to the river O Lau, Phong Hoa commune, Phong Dien district, Thua Thien Hue province. This is the ancient village whose tourism potential is very large and it is the second village of Vietnam to be ranked Historical cultural heritage at national level. Since it was recognized as a historical and cultural relic at national level, it has attracted an increasing number of tourists and researchers and has gained initial considerable achievements. However, the development of tourism in this still has many weaknesses and economic efficiency is not high. On the basis of analyzing the current tourism development here in recent years, the article proposes a number of measures to develop tourism in this ancient village towards sustainability and more efficiently
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn