Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,516

 Xây dựng mô hình du lịch biển bán đảo Sơn Trà
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Du Lịch Việt Nam
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: số tháng 2/2012.;Từ->đến trang: 26-27;Năm: 2012
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tập đoàn đầu tư và phát triển du lịch quốc tế Gato (Đức) có ý định đầu tư biến bán đảo Sơn Trà thành điểm du lịch nổi tiếng thế giới. Năm 2009, phái đoàn của Tập đoàn đầu tư và phát triển du lịch quốc tế Gato đã làm việc với Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc hợp tác đầu tư vào bán đảo Sơn Trà. Tiến sĩ Erich Kaub, trưởng phái đoàn của Tập đoàn nhận xét: Sơn Trà là một bán đảo có đầy đủ tiềm năng để trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới nếu có được một quy hoạch khoa học, lâu dài và sự đầu tư tương xứng. Các chuyên gia của Gato chia sẻ quan điểm là hiện nay vấn đề quy hoạch, mô hình phát triển du lịch chưa thật sự phù hợp và đặt vấn đề thành phố Đà Nẵng nên có sự điều chỉnh, sắp xếp trở lại cơ sở hạ tầng, xây dựng những mô hình phát triển du lịch phù hợp với cảnh quan sinh thái hiếm có của bán đảo này.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
Group investment and international tourism development Gato ( Germany ) intends to make the Son Tra peninsula investment world famous tourist destination. In 2009, a delegation of the investment group and international tourism development Gato worked with the People's Committee of Da Nang city on investment cooperation in Son Tra Peninsula. Dr. Erich Kaub, head of the delegation of the Group commented: Son Tra peninsula is a full potential to become a popular tourist destination in the world if there is a long - term scientific planning and the adequate investment. Gato 's experts share the view that the current planning issues, tourism development model is not really relevant and questioned Danang should be adjusted, arranged back to infrastructure, built the model of tourism development in accordance with the ecological landscape of the peninsula rare.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn