Nguyễn Thị Tường Vi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,663,867

 
Mục này được 6976 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Tường Vi
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  23/04/1968
Nơi sinh: Đà Nẵng.
Quê quán Đà Nẵng.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Nuôi trồng Thủy sản; Tại: Trường Đại học Nha Trang.
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Sinh học; Tại: Viện Hải dương
Dạy CN: Động vật học, Chăn nuôi - Thuỷ sản đại cương, Nguồn lợi Thủy sản, Thủy sinh vật học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 86 Chi Lăng - Đà Nẵng
Điện thoại: 0946925599; Mobile: 0946925599
Email: vinguyen6816@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1995-2000: Làm chuyên viên tại Cục Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản - Bộ Thủy sản
2000-2005: Làm chuyên viên tại Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
2005-2007: Phó phòng Thú y - Trung tâm kiểm tra chất lượng Thủy sản - Cục quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thú y thủy sản - Bộ Thủy sản
2007 - nay: Giảng viên khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
2011-2015: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Thủy sinh vật tại Viện Hải dương học
2017: Hoàn thành luận án Tiến sĩ Sinh học, chuyên ngành Thủy sinh vật học.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu nguồn giống cá vùng cửa sông Thu Bồn và lân cận ở vùng biển ven bờ Quảng Nam. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Tường Vi. Thành viên: Võ Văn Quang, Đặng Thúy Bình, Lê Thị Thu Thảo. Mã số: QN 2016. Năm: 2020. (Jun 21 2020 4:58PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu nguồn lợi cá trong các hệ sinh thái biển ven bờ Quảng Nam. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Tường Vi. Mã số: Đ2014-03-70. Năm: 2014. (Mar 30 2015 8:22PM)
[3] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu nguồn giống một số đối tượng nguồn lợi thủy sinh vật chủ yếu liên quan đến rạn san hô vùng bán đảo Sơn Trà- Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Tường Vi. Thành viên: Lê Hoàng Thúy, Võ Văn Quang, Nguyễn Đỗ Tám. Mã số: DT11-13/KT. Năm: 2013. (Jan 10 2014 10:41PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng bộ ngân hàng câu hỏi MCQ trong kiểm tra đánh giá các học phần thuộc bộ môn Sinh học thực nghiệm. Chủ nhiệm: Nguyễn Công Thùy Trâm. Thành viên: Xây dựng bộ ngân hàng câu hỏi MCQ trong kiểm tra đánh giá các học phần thuộc bộ môn Sinh học thực nghiệm. Mã số: T2011-04-09. Năm: 2011. (Mar 5 2013 9:52AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng bộ ngân hàng câu hỏi dùng trong kiểm tra đánh giá các học phần thuộc bộ môn Khoa học Môi trường và Tài nguyên sinh vật. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Tường Vi. Mã số: T2011-03-09. Năm: 2011. (Mar 5 2013 9:46AM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học của Ếch đồng Thái Lan (Holobatrachus Rugulosus) trong điều kiện nuôi tại Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Tường Vi. Mã số: T2008-03-41. Năm: 2008. (Mar 5 2013 9:41AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ĐA DẠNG DI TRUYỀN QUẦN THỂ CÁ MÚ CHẤM CAM E. COIOIDES (HAMILTON, 1822) TẠI QUẢNG NAM DỰA TRÊN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHUỖI DNA CỦA VÙNG GIEN CYTOCHROME OXIDASE I DNA TY THỂ. Tác giả: Nguyễn Thị Tường Vi, Đặng Thúy Bình, Trương Thị Oanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: VOL. 17, NO. 11, 2019. Trang: 44-47. Năm 2019. (Jun 21 2020 4:52PM)
[2]Bài báo: ĐA DẠNG DI TRUYỀN QUẦN THỂ CÁ DÌA CÔNG (SIGANUS GUTTATUS) Ở VÙNG BIỂN QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG DỰA TRÊN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHUỖI ADN CỦA VÙNG GEN CYTOCHROME OXIDASE I ADN TY THỂ. Tác giả: Nguyễn Thị Tường Vi, Võ Sĩ Tuấn, Nguyễn Văn Long. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 9(130)/2018. Trang: 92-95. Năm 2018. (Jun 21 2020 4:35PM)
[3]Bài báo: Thành phần loài và mật độ của chi Protoperidinium (Dinoflagellate) ở vùng biển Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu . Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Tường Vi*; ThS. Nguyễn Lương Tùng; Phan Tấn Lượm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(110).2017. Trang: 134. Năm 2017. (Apr 11 2017 11:10AM)
[4]Bài báo: ĐẶC ĐIỂM QUẦN XÃ CÁ VÙNG BIỂN VEN BỜ ĐÀ NẴNG, CÙ LAO CHÀM VÀ CỬA SÔNG THU BỒN. Tác giả: Nguyễn Thị Tường Vi , Lê Thị Thu Thảo, Võ Văn Quang , Võ Sĩ Tuấn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. Số: 4A (T.17)/2017. Trang: 158-168. Năm 2017. (Jun 21 2020 3:58PM)
[5]Bài báo: Đa dạng thành phần loài và hiện trạng khai thác họ cá mú (Serranidae) vùng biển ven bờ Đà Nẵng và Quảng Nam. Tác giả: Võ Văn Quang, Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Tường Vi, Trần Thị Hồng Hoa , Nguyễn Phi Uy Vũ, Trần Công Thịnh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. Số: Tập 16; số 4. Trang: 405-417. Năm 2016. (May 17 2017 11:05AM)
[6]Bài báo: Kết quả bước đầu nghiên cứu khu hệ cá cửa sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Tường Vi, Lê Thị Thu Thảo, Bùi Thị Ngọc Nở, Võ Văn Quang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 1(T15)/2015. Trang: 55-66. Năm 2015.
(May 28 2015 9:08AM)
[7]Bài báo: Hiện trạng và giải pháp sử dụng bền vững nguồn lợi tôm hùm giống ở vùng biển ven bờ bán đảo Sơn Trà. Tác giả: Phan Văn Mỹ, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Thị Tường Vi. Tuyển tập Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững. Số: 2. Trang: 459-466. Năm 2014. (Mar 30 2015 8:47PM)
[8]Bài báo: Hiện trạng nghề khai thác thuỷ sản vùng biển ven bờ Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Tường Vi; Võ Quảng Lâm. Tạp chí Khoa học và Giáo dục- Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Số: 13(04)/2014. Trang: 44-50. Năm 2014. (Apr 4 2015 4:36PM)
[9]Bài báo: Hiện trạng khai thác nguồn lợi thủy sản vùng ven bờ Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Tường Vi. Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế "Biển Đông 2012". Số: 2. Trang: 175-186. Năm 2013. (Jan 10 2014 10:45PM)
[10]Bài báo: Tổng quan về Đa dạng sinh học ở Thành phố Đà Nẵng và một số định hướng bảo tồn. Tác giả: Nguyễn Thị Tường Vi, Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh. Tạp chí KH&CN, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 5(40). Trang: 213-219. Năm 2010.
(Mar 5 2013 10:08AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Composition of the source of fish seed exploited at the Thu bon estuary, Quang Nam province. Authors: Nguyễn Thị Tường Vi, Võ Văn Quang, Lê Như Hoa. Молодой ученый Международный научный журна. No: 41 (279). October 2019. Pages: 42-46. Year 2019. (Jun 21 2020 4:42PM)
[2]Article: Availability of Grouper (Serranidae) fingerlings and seed in the coral reef of Son Tra Peninsula, central Viet Nam. Authors: Nguyen Thi Tuong Vi, Vo Van Quang, Le Thi Thu Thao, Tran Thi Hong Hoa, Tran Cong Thinh. Aquaculture Asia. No: Volume XX. No.1 January-March 2015. Pages: 15-21. Year 2015. (Apr 12 2016 9:07AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Động vật học, Động vật có xương sống, Giải phẩu so sánh Động vật, Chăn nuôi-Thủy sản đại cương, Nguồn lợi Thủy sản, Quản lý tổng hợp vùng bờ
Ngành: Sinh học
 2007 Sinh viên  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn