Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,170,822

 Nghiên cứu ảnh hưởng hỗn hợp Cát-Nhựa làm khuôn đúc trên cơ sở cát trắng khu vực Miền Trung Việt Nam đến chất lượng vật đúc.
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thanh Việt; Thành viên:  
Số: T08-52 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
 

Cát trắng( cát thạch anh) của các tỉnh Miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa thiên Huế…đang được xuất khẩu sang các nước ở dạng nguyên liệu. Ngược lại, các nước này xuất trở lại Việt Nam hỗn hợp làm khuôn cát-nhựa ( trong đó cát chiếm đến 93-97%) để bán cho các doanh nghiệp đúc với giá thành rất cao. Một số xí nghiệp cát ( ví dụ  Xí nghiệp cát Núi Thành) liên doanh với nước ngoài đã cung cấp sản phẩm hỗn hợp cát-nhựa cho các doanh nghiệp đúc nhưng chất lượng của hỗn hợp chưa được đánh giá và chưa được công bố trên các báo và tạp chí, còn các loại nhựa nhập chưa đáp ứng chất lượng của hỗn hợp…

Hiện nay các doanh nghiệp sản xuất đúc lớn trong toàn quốc muốn sản xuất ổn định về mặt chất lượng thì cần phải có hỗn hợp làm khuôn chất lượng ổn định, nhưng cho đến nay chúng ta chưa chủ động sản xuất ổn định hỗn hợp từ tài nguyên cát trắng của chúng ta.

Từ những vấn đề trên, cần thiết phải nghiên cứu đánh giá chất lượng của hỗn hợp cát-nhựa trên cơ sở dùng cát trắng có trử lượng lớn của các tỉnh miền Trung để cung cấp ổn định hỗn hợp làm khuôn cát- nhựa có chất lượng cho các doanh nghiệp góp phần làm ổn định và nâng cao chất lượng vật đúc...

 

 


 - Khuôn bằng cát nhựa vỏ mỏng dùng làm khuôn đúc.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn