Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,104,637

 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đúc đặc biệt bằng mẫu cháy
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thanh Việt; Thành viên:  
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: T2012-02-57 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
 - Công nghệ đúc trong khuôn cát truyền thống hiện nay là sử dụng mẫu đúc bằng vật liệu rắn ( gỗ, kim loại..) nên phải có quá trình rút mẫu khi làm khuôn. Đặc trưng cơ bản này gây ra nhiều nhược điểm như làm cho phôi đúc có độ chính xác không cao, quy trình sản xuất đúc kéo dài, dỡ khuôn và làm sạch nặng nhọc gây ô nhiễm môi trường…

- Việc sử dụng mẫu bằng vật liệu xốp polystyren sẽ không cần rút mẫu ra khỏi khuôn, hỗn hợp đầm chặt khuôn chỉ cần dùng cát trắng, không cần đến chất dính kết.  Kim loại lỏng được rót trực tiếp vào mẫu xốp,  mẫu sẽ cháy  tạo ra lòng khuôn để hình thành vật đúc. Nhờ vậy vật đúc đúc có độ chính xác cao hơn, dễ cơ khí hóa và tự động hóa, giảm thiểu lao động nặng nhọc và giảm thiểu phát thải bụi gây ô nhiễm môi trường.

- Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, do phải mua công nghệ luôn phải kèm thiết bị nên giá thành quá cao nên công nghệ đúc đặc biệt này vẫn chưa được ứng dụng rộng rãi. Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp đang quan tâm và muốn triển khai ứng dụng công nghệ đúc đặc biệt này nếu giá thành chuyển giao công nghệ phù hợp.

- Đối với trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, có thể áp dụng công nghệ của đề tài vào khâu tạo phôi khi thực tập công nhân cho ngành chế tạo máy.

- Khuôn bằng mẫu xốp và công nghệ đúc bằng mẫu cháy.
- Ứng dụng tại Xưuowngr đúc , trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn