Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,667

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lắp đặt & sửa chữa máy
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2005 Sinh viên  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[2]Tính chất vật liệu 1
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 SV chất lượng cao Việt-Pháp
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 PFIEV Đà Nẵng
[3]Tính chất vật liệu 2
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Sinh viên chương trình chất lượng cao Việt- Pháp
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 PFIEV Đà Nẵng
[4]Kỹ thuật cơ khí hoặc Cơ khí Đại Cương
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1990 SV  Đại học Bách khoa
[5]An toàn lao động
Ngành: Cơ khí chế tạo
 1990 Sinh viên
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách khoa
[6]Công nghệ Kim loại
Ngành: Cơ khí chế tạo
 1979 Sinh viên
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại học Bcahs khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn