Nguyễn Thị Xuân Đào
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,116,695

 
Mục này được 15617 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Xuân Đào
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  22/08/1958
Nơi sinh: Vĩnh Linh, Quảng Trị
Quê quán Trỉiệu Phong, Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngữ văn; Tại: Đại học Sư phạm Vinh
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Ngữ văn, Đạo đức học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lý - Giáo dục, trường Đại học Sư phạm, 459, Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 733 288; Mobile: 0905127969
Email: nguyenthixuandao1957@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 1979-1985: giảng dạy tại trường PTTH Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị
- Từ 1985-1989: Giảng dạy tại trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam- Đà Nẵng
- Từ 1994-Nay:  Giáo vụ, Thư ký khoa Tâm lý - Giáo dục, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
 Khen thưởng
[1] Giấy khen. Số: 297/QĐ-HC. Năm: 2000.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn