Nguyễn Thị Xuân Hoài
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,751

 
Mục này được 19294 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Xuân Hoài
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  13/06/1984
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Vật lý; Tại: Đại học Sư Phạm - Đại học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán; Tại: Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Điện thoại: ; Mobile: 0919323681
Email: xuanhoai.ph@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 10-2011: Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Entanglement Criterion for Bipartite Quantum States: Applications. Tác giả: Trương Minh Đức, Nguyễn Thị Xuân Hoài. Communications in Physics. Số: 20 (3). Trang: 233-240. Năm 2010. (Aug 28 2013 10:43AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn