Nguyễn Thế Xuân Ly
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,935,801

 
Mục này được 39730 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thế Xuân Ly
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/04/1980
Nơi sinh: Đà Nẵng, Việt Nam
Quê quán Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Khoa học máy tính; Tại: Đại học Quốc gia
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Tại: Đại học Limoges
Dạy CN: Mạng và Truyền thông.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng - 54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: +845113736949; Mobile: +84905258474
Email: nguyenthexuanly@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Giảng dạy tại Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 2005 đến nay)
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: TĂNG TỐC VIỆC LẬP LỊCH TRÊN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY BẰNG THUẬT TOÁN TỐI ƯU HÓA ĐÀN KIẾN. Tác giả: Lê Thành Công, Nguyễn Thế Xuân Ly, Nguyễn Trần Quốc Vinh. Kỉ yếu hội nghị FAIR'10: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin. Số: 3. Trang: 20 - 27. Năm 2017. (Dec 16 2017 8:29PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn