Ninh Văn Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 20528 lượt người xem
Họ và tên:  Ninh Văn Anh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/03/1984
Nơi sinh: Phú Ninh - Quảng Nam
Quê quán Phú Ninh - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Toán - Tin; Tại: Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức - Hành chính; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Khoa học Máy tính; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Quản trị Mạng, công nghệ thông tin
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Đại học Anh Văn bằng 2 chính quy
Địa chỉ liên hệ: Tổ 84, Phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0935495519
Email: nvanh@ute.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 8/2006 đến 11/2017: là chuyên viên Phòng Hành chính Tổng hợp - Trường Cao đẳng Công nghệ
11/2017 đến nay: là chuyên viên Phòng Hành chính Tổng hợp - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tích hợp module quản lý nhân sự và văn bản - ứng dụng trên nền website trường cao đẳng công nghệ. Chủ nhiệm: KS. Lê Thiện Nhật Quang. Thành viên: ThS. Ninh Văn Anh. Mã số: T2015-06-93. Năm: 2015. (Dec 9 2016 3:53PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống quản trị máy tính và dữ liệu của các phòng, khoa tại Trường Cao đẳng Công nghệ. Chủ nhiệm: ThS. Ninh Văn Anh. Thành viên: . Mã số: T2012-06-31. Năm: 2012. (Feb 25 2013 11:16AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng ngôn ngữ UNL để phát triển hệ thống dịch tự động cho tiếng Việt. Chủ nhiệm: PGS.TS. Võ Trung Hùng. Thành viên: Ninh Văn Anh, Huỳnh Thị Tâm Thương. Mã số: B2010-ĐN02-56. Năm: 2011. (Dec 9 2016 3:58PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng hệ thống trực tuyến hỗ trợ công tác quản lý và khắc phục hậu quả thiên tai – Triển khai ứng dụng tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Chủ nhiệm: Võ Trung Hùng. Thành viên: Ninh Văn Anh, Huỳnh Thị Tâm Thương. Mã số: Đ2011-01-02. Năm: 2011. (Feb 25 2013 10:59AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng và nâng cấp website Trường Cao đẳng Công nghệ thành cổng giao tiếp dịch vụ hỗ trợ đa phương tiện. Chủ nhiệm: CN. Ninh Văn Anh. Mã số: T2009-06-83. Năm: 2009. (Feb 25 2011 11:05AM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng các chương trình bảo mật trong hệ thống mạng máy tính của Trường Cao đẳng Công nghệ. Chủ nhiệm: CN. Ninh Văn Anh. Thành viên: . Mã số: T2008-06-51. Năm: 2008. (Feb 25 2011 11:03AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn