Nguyễn Văn Cường
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,036,703

 
Mục này được 19823 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Cường
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/12/1965
Nơi sinh: Quảng Điền - Thừa Thiên – Huế .
Quê quán Quảng Điền
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Vật lý vô tuyến; Tại: Trường Đại học Tổng hợp Huế.
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1997; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Tổng hợp Huế.
Dạy CN: Vật lý đại cương, Dao động và sóng.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: English
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: canha96@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Khoa Cơ bản, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1978-1994); Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay). 


 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn