Nguyễn Văn Đáng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,879,417

 
Mục này được 30828 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Đáng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/06/1953
Nơi sinh: Điện Bàn
Quê quán Điện Bàn
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hóa học; Tại: Trường Đại học Khoa học TP Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Đại học; năm: 2004; Chuyên ngành: ; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Hoá đại cương, Hoá vô cơ.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Điện thoại: 3733327; Mobile: 0914084685
Email: nvdang@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1977–1994). Giảng viên  Khoa Hoá, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay).

 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn