Nguyễn Văn Đông
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 29173 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Đông
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/10/1975
Nơi sinh: Bình Định
Quê quán Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí; Tại: Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Giao thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Kỹ thuật động cơ nhiệt; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Ô tô và máy công trình
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: anh văn, pháp văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí giao thông, Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.736945; Mobile: 0983171045
Email: nvdong@dut.udn.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu công nghệ sử dụng nhiên liệu biogas cho xe gắn máy. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Đông. Thành viên: Phạm Quốc Thái, Nguyễn Văn Anh. Mã số: Đ2013-02-54. Năm: 2013. (Jun 30 2014 10:37AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu công nghệ xử lý và lưu trữ Biogas sử dụng cho các phương tiện vận tải cơ giới. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Đông. Thành viên: Phạm Quốc Thái, Lê Thị Ngọc Dung, Nguyễn Viết Thuận. Mã số: Đ2012-02-26. Năm: 2012. (Jan 11 2013 1:59PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ thí nghiệm vi điều khiển ứng dụng điều khiển động cơ - ôtô. Chủ nhiệm: Phạm Quốc Thái. Thành viên: Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Văn Triều, Nguyễn Viết Thuận, Dương Đình nghĩa. Mã số: Đ2012-02-39. Năm: 2012. (Jan 11 2013 2:01PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phỏng đoán sự phân bố nhiệt độ và NOx trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức chạy bằng biogas được làm giàu bởi hydrogen. Tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga*; TS. Phan Minh Đức; TS. Nguyễn Văn Đông. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(132).2018, Quyển 1. Trang: 18. Năm 2018. (Feb 13 2019 9:28AM)
[2]Bài báo: Ảnh hưởng của nhiên liệu, tỷ số nén và góc đánh lửa sớm đến quá trình cháy hỗn hợp xăng-ethanol trong động cơ Daewoo. Tác giả: Bùi Văn Ga*, Bùi Văn Tấn, Nguyễn Văn Đông. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(98).2016. Trang: 27. Năm 2016. (Mar 31 2016 9:23AM)
[3]Bài báo: Xây dựng mô hình xác định lực cản lăn tác dụng lên ô tô trong quá trình vận hành. Tác giả: Nguyễn Văn Đông, Phan Minh Đức, Nguyễn Viết Thuận. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 30. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:43AM)
[4]Bài báo: Thiết kế và chế tạo buồng cháy đẳng tích ứng dụng trong nghiên cứu mô phỏng sự cháy động cơ diesel. Tác giả: Nguyễn Văn Đông*, Nguyễn Ngọc Dũng
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 05(90).2015. Trang: 25. Năm 2015. (Sep 24 2015 10:04AM)
[5]Bài báo: NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG PHÁT TRIỂN ĐỘNG CƠ RCCI TRÊN ĐỘNG CƠ DIESEL PHUN NHIÊN LIỆU TRỰC TIẾP. Tác giả: Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Văn Đông*
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Số 05(90).2015. Trang: 34. Năm 2015.
(Sep 24 2015 10:04AM)
[6]Bài báo: Ứng dụng mô hình model-view-controller trong việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý ký túc xá trường đại học bách khoa, đại học đà nẵng. Tác giả: Đặng Hoài Phương*, Nguyễn Văn Đông, Dinh Thi Hong Huyen, Pham Thi Thu Hien, Lam Thi Hong Tam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 1. Trang: 80. Năm 2015. (Mar 23 2016 8:56AM)
[7]Bài báo: Thiết kế và chế tạo buồng cháy đẳng tích ứng dụng trong nghiên cứu mô phỏng sự cháy động cơ diesel. Tác giả: Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Ngọc Dũng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5(90).2015. Trang: 19-24. Năm 2015. (Jun 24 2015 1:16PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu mô phỏng phát triển động cơ RCCI trên động cơ diesel phun nhiên liệu trực tiếp. Tác giả: Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Văn Đông
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5(90).2015. Trang: 29-33. Năm 2015. (Jun 24 2015 1:18PM)
[9]Bài báo: Effects of moist environment on the development of internal stress the composite sandwich panels. Tác giả: Luan TranVan, Dong NguyenVan. The 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development 2014 (GTSD’14);. Số: 2. Trang: từ trang 20->đến trang-25. Năm 2014. (Jun 23 2015 3:02PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu khả năng sinh khí Biogas từ nước thải chế biến tinh bột sắn bằng phương pháp lên men kỵ khí. Tác giả: ThS. Phạm Đình Long; TS. Trần Văn Quang;Trương Lê Bích Trâm; ThS. Nguyễn Văn Đông ; TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân ; . Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Số 3(76).2014. Trang: 41. Năm 2014.
(Jun 18 2014 3:26PM)
[11]Bài báo: Mô hình hóa sự phát triển của ứng suất bên trong tấm SANDWICH COMPOSITE bị ảnh hưởng bởi môi trường ẩm ướt. Tác giả: Trần Văn Luận, Nguyễn Văn Đông, Trần Thanh Hải Tùng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí cơ khí Việt Nam
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: đặc biệt. Trang: 94-97. Năm 2014.
(Jun 30 2014 10:24AM)
[12]Bài báo: So sánh mô phỏng và thực nghiệm các thông số chỉ thị của động cơ xe gắn máy chạy bằng biogas nén. Tác giả: Trần Văn Nam, Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Đông. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật. Số: số 98. Trang: trang (50-57). Năm 2014. (Jun 30 2014 10:13AM)
[13]Bài báo: Tính toán mô phỏng hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xe gắn máy chạy bằng khí Biogas nén. Tác giả: Nguyễn Văn Đông, Lê Văn Tụy, Bùi Văn Ga . Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: số đặc biệt (7&8-9/2013). Trang: 5-10. Năm 2013.
(Jun 30 2014 10:07AM)
[14]Bài báo: Tổng hợp, định hình và nghiên cứu khả năng hấp phụ Methane của Carbon Nano ống (CNT) trong công nghệ lưu trữ Biogas. Tác giả: Nguyễn Đình Lâm, Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Đông
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc. Số: 22 – 24 / 07 /2010. Trang: 321-327. Năm 2010. (Feb 13 2012 3:29PM)
[15]Bài báo: Xe gắn máy chạy bằng biogas nén. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Thế Anh, Hồ Tấn Quyền. Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 22 – 24 / 07 /2009. Trang: 147 – 155. Năm 2009.
(Feb 13 2012 3:25PM)
[16]Bài báo: Khả năng giảm phát thải CO2 ở Việt Nam nhờ sản xuất điện năng bằng biogas. Tác giả: Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Trương Lê Bích Trâm, Nguyễn Văn Đông. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 1 (30).2009. Trang: 7 – 13. Năm 2009. (Feb 13 2012 3:26PM)
[17]Bài báo: Nghiên cứu đặc tính siêu kỵ nước của vật liệu tổ hợp C-CNT và khả năng áp dụng vào lưu trữ biogas. Tác giả: Bùi Văn Ga, Phan Thế Anh, Nguyễn Đình Lâm, Nguyễn Văn Đông. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 5 (34).2009. Trang: 50 - 58. Năm 2009. (Feb 13 2012 3:28PM)
[18]Bài báo: So sánh đặc điểm quá trình cháy của động cơ diesel phun gián tiếp sử dụng nhiên liệu diesel và biodiesel. Tác giả: Phan Minh Đức, Nguyễn Văn Đông, Kanit Wattanavichen. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc 2008. Số: 24-26/7/2008. Trang: 55 đến 65. Năm 2008. (Feb 10 2012 10:11AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn