Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,222,482

 Thiết kế và chế tạo buồng cháy đẳng tích ứng dụng trong nghiên cứu mô phỏng sự cháy động cơ diesel
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Đông*, Nguyễn Ngọc Dũng
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 05(90).2015;Từ->đến trang: 25;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ứng dụng nhiên liệu sinh học trên động cơ đốt trong hiện đang được xem là những hướng phát triển chính trong việc giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch, giảm phát thải ô nhiễm môi trường. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là mô tả quá trình thiết kế, chế tạo buồng cháy đẳng tích nhằm phát triển công cụ nghiên cứu mô phỏng sự cháy trong động cơ diesel. Bằng việc thay đổi điều kiện môi chất và quá trình phun, ta có thể mô phỏng được các ảnh hưởng của áp suất, nhiệt độ, thành phần ô xy (EGR), quá trình hình thành và phát triển tia phun, quá trình hòa trộn lên đặc tính quá trình cháy, đặc tính phát thải của động cơ. Hệ thống buồng cháy bao gồm cụm buồng cháy, hệ thống tạo hỗn hợp, hệ thống khuấy, hệ thống đánh lửa, hệ thống phun nhiên liệu, hệ thống đo và xử lý số liệu. Việc thiết kế, chế tạo thành công buồng cháy là cơ sở để thực hiện các cơ bản về sự cháy, động cơ và nhiên liệu thay thế tại Việt Nam.
ABSTRACT
The application of biofuels on internal combustion engine is being considered as one of the most important directions in solving dependence on fossil fuel and reducing air pollution. The main objective of the research is to describe the design and fabrication of a constant-volume combustion vessel. The vessel can simulate environment and condition similar to that in a diesel combustion. By changing ambient and injection conditions, the vessel can simulate the effects of ambient pressure, ambient temperature, oxygen concentration (EGR), spray penetration and development, mixture formation on combustion and emission characteristics. The constant-volume vessel includes combustion chamber, mixture preparation system, stirrer system, ignition system, fuel injection system and data acquisition system. The research on the design and fabrication of a constant-volume vessel establishes the background for the development of fundamental research on combustion, engine, and alternative fuels in Vietnam
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn