Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,826,290

 So sánh đặc điểm quá trình cháy của động cơ diesel phun gián tiếp sử dụng nhiên liệu diesel và biodiesel.
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Minh Đức, Nguyễn Văn Đông, Kanit Wattanavichen
Nơi đăng: Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc 2008; Số: 24-26/7/2008;Từ->đến trang: 55 đến 65;Năm: 2008
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn