Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,800,577

 Tính toán mô phỏng hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xe gắn máy chạy bằng khí Biogas nén.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Đông, Lê Văn Tụy, Bùi Văn Ga
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: số đặc biệt (7&8-9/2013);Từ->đến trang: 5-10;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong các công trình trước đây, chúng tôi đã đề xuất hệ thống cung cấp hỗn hợp biogas – không khí cho xe gắn máy với bộ phụ kiện GATEC-25 gồm ba van chức năng: van không tải, van công suất và van làm đậm. Theo đó hệ thống cung cấp sẽ bảo đảm cho xe hoạt động tiết kiệm ở các chế độ tải thấp và tải trung bình; còn khi xe tăng tốc hoặc khi xe vận hành ở các chế độ tải lớn, van làm đậm phát huy tác dụng làm đậm cho phép cung cấp kịp thời lượng biogas cần thiết để bảo đảm khả năng cung cấp hỗn hợp đủ đậm cho động cơ làm việc hiệu quả. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành mô phỏng trường tốc độ và áp suất dòng cung cấp hỗn hợp biogas – không khí cho động cơ xe gắn máy sử dụng bộ GATEC-25 thông qua ngôn ngữ lập trình trực quan Microsoft Visual Basic 6.0. Kết quả mô phỏng chỉ ra được giá trị tỷ lệ tương đương (f) hỗn hợp biogas – không khí phù hợp với công suất của động cơ xe gắn máy Honda wave a 110cc ứng với các điều kiện vận hành khác nhau.
ABSTRACT
In previous studies, we have proposed biogas air system for motorcycle engines by GATEC-25 kit in which consisting of three valves, namely idle valve and power valve and accelerating valve. This system not only maintains for motorcycle engines to run economically and smoothly in low and medium load conditions, but also, in the high load mode, the accelerating valve act modifying the amount of fuel immediately in order to provide the suitable amount of biogas fuel for the motorcycle works efficiently. In this research, we examine simulating velocity field and pressure of flow in Biogas-air mixture for motorcycle engines basing on Microsoft Visual Basic 6.0 software. The simulation results determined the suitable ratio of biogas air mixture supplying for the motorcycle engine assembled in Honda wave a 110cc at all operating conditions.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn