Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,478,166

 Nghiên cứu công nghệ xử lý và lưu trữ Biogas sử dụng cho các phương tiện vận tải cơ giới
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Nguyễn Văn Đông
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  Phạm Quốc Thái, Lê Thị Ngọc Dung, Nguyễn Viết Thuận
Số: Đ2012-02-26 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Nhiên liệu khí sinh học (biogas) hiện đang được triển khai áp dụng trên nhiều tỉnh thành trong cả nước và được xem là một trong những nguồn năng lượng sạch, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước. Biogas ở Việt Nam thông thường được sử dụng trực tiếp (không qua quá trình lọc) để nấu ăn, thắp sáng hoặc sử dụng cho động cơ dùng để phát  điện, nhưng việc sử dụng thương mại trên các phương tiện vận tải cơ giới lại chưa ứng dụng được rộng rãi vì một số khó khăn như sau: 

          + Mật độ năng lượng thấp;

          + Khó hóa lỏng;

          + Không sản xuất được với số lượng lớn tại cùng một vị trí;
Giải pháp cho vấn đề này là tăng năng lượng cho mỗi khối lượng của khí sinh học. Điều này đòi hỏi một hệ thống lọc và lưu trữ biogas đáp ứng tiêu chuẩn nhiên liệu khí ứng dụng cho động cơ đốt trong trên các phương tiện vận tải cơ giới là hết sức cấp thiết đặt ra hiện nay.


- Thiết kế, chế tạo hệ thống xử lý khí H2S và CO2 trong khí biogas đảm bảo tiêu chuẩn về nhiên liệu khí sử dụng cho động cơ đốt trong;
- Thiết kế quy trình công nghệ nén biogas sạch và lưu trữ làm nhiên liệu cho các phương tiện vận tải cơ giới;

  - Kết quả là tạo ra mô hình hệ thống lọc khí biogas đơn giản, chi phí thấp, thân thiện với môi trường và phù hợp với vùng nông thôn;


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn