Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Lớp đồng chất của p-nhóm lớp 2 với nhóm con giao hóan tử là cyclic
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Viết Đức
Nơi đăng: Thông tin Khoa học ĐHBK ĐN (Số đặc biệt kỷ niệm 20 năm thành lập trường 1975-1995); Số: ..;Từ->đến trang: ..;Năm: 1995
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn