Nguyễn Vĩnh Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,212,872

 
Mục này được 19795 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Vĩnh Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  06/08/1961
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán Xã Cẩm Châu, Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Anh; Tại: Hà Nội
Đơn vị công tác: Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Tổ trưởng
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Thông tin Thư viện
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 91A, Nguyễn Thị Minh Khai,Đà Nẵng
Điện thoại: 3849321; Mobile: 0905160128
Email: nvha@lirc.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Từ 1999 đến nay

  • Tổ trưởng Tổ Đào tạo Trung tâm Thông tin Học liệu -ĐHĐN.
  • Trưởng phòng Dịch vụ thông tin Trung tâm Thông tin Học liệu- ĐHĐN.
  • Các môn học tham gia giảng dạy: Thông tin học; Phương pháp luận NCKH ngành Thông tin Thư viện; Dịch vụ thông tin; Kỹ năng thông tin.

Từ 1982-1999:

  • Cán bộ Trung tâm Thông tin khoa học Công nghệ thuộc Sở Khoa học Công nghệ thành phố Đà Nẵng

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phổ biến thông tin có chọn lọc (SDI) cho các nhà khoa học và cán bộ nghiên cứu tại Đại học Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: Nguyễn Vĩnh Hà. Thành viên: - TS. Nguyễn Minh Thái- Trung tâm Thông tin Học liệu - ĐHĐN. Mã số: B2004-III-27. Năm: 2005. (Feb 16 2012 9:03AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn