Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,205

 Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phổ biến thông tin có chọn lọc (SDI) cho các nhà khoa học và cán bộ nghiên cứu tại Đại học Đà Nẵng.
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: B2004-III-27 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học
- Tổ chức và phổ biến thông tin có chọn lọc cho các nhà khoa học và cán  bộ nghiên cứu (người dùng) qua việc ứng dụng CNTT.
- Giúp người dùng tin cập nhật thông tin một cách có hiệu qủa: mới nhất, nhanh nhất và giảm chi phí nhất thông qua việc ứng dụng tin học hóa.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me

marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn