Nguyễn Việt Hải
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,129,079

 
Mục này được 39132 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Việt Hải
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  19/05/1979
Nơi sinh: Zơ Nông-Giằng - Tỉnh Quảng Nam
Quê quán Hòa Phong - Hòa Vang - TP. Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí Động lực; Tại: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Giao thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí Động lực; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: - Lý Thuyết Ô tô Máy Kéo; - Phương pháp tính; - Thí nghiệm ô tô và máy công trình; - Ô tô Hybrid; - Trang bị điện và điện tử thân xe;
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Tổ 29 Hòa Khánh, Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng.
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 01/10/2002 đến 2005: Công tác tại Bộ môn Động Lực - Khoa Cơ khí - Trường Đại học
Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng; Công việc đảm nhiệm: Giảng dạy

Từ 2005 đến nay: công tác tại Bộ môn Ô tô và Máy công trình - Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng; Công việc đảm nhiệm: Giảng dạy
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế hệ thống đo lưu lượng không khí – biogas ứng dụng trong việc điều chỉnh thành phần hỗn hợp động cơ dual fuel (biogas - diesel) trên băng thử FROUDE. Chủ nhiệm: Nguyễn Việt Hải. Mã số: T2016-02-05. Năm: 2016. (Jan 5 2017 1:19PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế chế tạo ô tô Mini Hybrid DUT40.. Chủ nhiệm: TS. Lê Văn Tụy. Thành viên: PGS. TS. Dương Việt Dũng; TS. Nguyễn Văn Đông; NCS. Nguyễn Việt Hải; TS. Phan Minh Đức; TS. Nguyễn Hữu Hiếu; TS. Bùi Thị Minh Tú . Mã số: T2014-02-115-KN40.2. Năm: 2015. (Sep 28 2016 10:23PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu thực nghiệm quá trình cháy của động cơ dual fuel biogas-diesel. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Việt Hải. Thành viên: TS. Lê Văn Tụy, ThS. Huỳnh Bá Vang, KS. Phùng Minh Nguyên. Mã số: Đ2012-02-30. Năm: 2013. (Apr 1 2014 6:38PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế bộ phụ kiện dùng LPG trên động cơ đánh lửa cưỡng bức. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Việt Hải. Thành viên: . Mã số: T2011-02-07. Năm: 2011. (Feb 9 2012 11:03AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ nhớt của dầu thủy lực PLC làm việc trên máy đào komatsu. Chủ nhiệm: Nguyễn Việt Hải. Thành viên: . Mã số: T2006-02-01. Năm: 2006. (Feb 9 2012 10:57AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU XĂNG SINH HỌC E15 TRÊN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG. Tác giả: ThS. Nguyễn Việt Hải*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 7(128).2018. Trang: 66. Năm 2018. (Sep 17 2018 2:15PM)
[2]Bài báo: NGHIÊN CỨU - CHẾ TẠO BỘ ĐO LƯU LƯỢNG BIOGAS THEO NGUYÊN LÝ CHÊNH ÁP CHO ĐỘNG CƠ BIOGAS. Tác giả: ThS. Nguyễn Việt Hải*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 45. Năm 2018. (Jun 22 2018 8:55AM)
[3]Bài báo: NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN TIA PHUN DIESEL TRONG BUỒNG CHÁY ĐỘNG CƠ DUAL FUEL BIOGAS – DIESEL VỚI THÀNH PHẦN CH4 KHÁC NHAU. Tác giả: Nguyễn Việt Hải, Bùi Văn Ga. Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật. Số: 44B-T10-2017. Trang: 44-62. Năm 2017. (Apr 1 2018 8:08AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu - chế tạo bộ đo lưu lượng biogas kiểu nhiệt cho động cơ biogas . Tác giả: ThS. Nguyễn Việt Hải*; GS.TSKH. Bùi Văn Ga. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(110).2017. Trang: 40. Năm 2017. (Apr 11 2017 11:10AM)
[5]Bài báo: “Đo thực nghiệm hệ số tương đương f và nghiên cứu ảnh hưởng nó đến tính năng công tác của động cơ dual fuel biogas-diesel”. Tác giả: Bùi Văn Ga , Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Việt Hải, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Hùng. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy Khí toàn quốc năm 2015. Số: 2015. Trang: tr 225-232. Năm 2016. (Jun 23 2016 7:58PM)
[6]Bài báo: Nguyên lý điều tốc và tính năng động cơ hybrid biogas-diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Việt Hải, Bùi Văn Hùng, Nguyễn Văn Anh. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy Khí toàn quốc năm 2015. Số: 2015. Trang: tr 233-239. Năm 2016. (Jun 23 2016 7:28PM)
[7]Bài báo: Mô phỏng độ đồng đều của hỗn hợp động cơ dual fuel biogas-diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Việt Hải, Bùi Văn Hùng (2015). Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy Khí toàn quốc năm 2015. Số: 2015. Trang: tr 240-245. Năm 2016. (Jun 23 2016 8:02PM)
[8]Bài báo: “Mô phỏng quá trình cháy và phát thải CO của động cơ dual fuel biogas-diesel”. Tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga, TS. Bùi Thị Minh Tú, Th.S. Nguyễn Việt Hải, Th.S. Nguyễn Văn Anh (2016). Tạp chí Giao thông Vận Tải. Số: tháng 4/2016 (năm thứ 57). Trang: tr 67-70. Năm 2016. (Jun 23 2016 8:04PM)
[9]Bài báo: “Mô phỏng sự bay hơi của tia nhiên liệu phun mồi trong động cơ dual fuel biogas-diesel”. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Việt Hải, Võ Anh Vũ, Lê Trung. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Đại học Đà Nẵng 2016. Số: số 03(100). Trang: tr. 24-29. Năm 2016. (Jun 23 2016 8:06PM)
[10]Bài báo: Động cơ hybrid biogas-diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Văn Anh, Bùi Văn Hùng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 03(88). Trang: 26-29. Năm 2015.
(Nov 18 2015 11:58AM)
[11]Bài báo: Phân tích biến thiên áp suất trong động cơ dual fuel biogas-diesel cho bởi mô phỏng và thực nghiệm. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Văn Anh, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Hùng. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 01(86). Trang: 24-29. Năm 2015. (Nov 18 2015 11:57AM)
[12]Bài báo: Phát triển phương pháp đo hệ số tương đương ϕ của động cơ dual fuel biogas diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Việt Hải, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Hùng. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 05(90).2015. Trang: 43-46. Năm 2015. (Jun 23 2016 7:23PM)
[13]Bài báo: Giải pháp chống kích nổ cho động cơ có tỉ số nén cao sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên. Tác giả: Trần Văn Nam, Lê Văn Tụy, Nguyễn Việt Hải, Bùi Văn Ga. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy Khí toàn quốc năm 2014. Số: 2012. Trang: 407-414. Năm 2014. (Nov 18 2015 11:55AM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm tính năng động cơ dual fuel biogas diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Dương Việt Dũng, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Văn Anh, Võ Anh Vũ. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(84). Trang: 1-6. Năm 2014. (Nov 18 2015 11:50AM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm tính năng động cơ dual fuel biogas diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Dương Việt Dũng, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Văn Anh, Võ Anh Vũ. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(84). Trang: 1-6. Năm 2014. (Jan 5 2017 12:35PM)
[16]Bài báo: Điều chỉnh thành phần hỗn hợp động cơ dual fuel biogas diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Lê Xuân Thạch, Nguyễn Việt Hải, Bùi Văn Hùng. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy Khí toàn quốc năm 2014. Số: 2014. Trang: 154-163. Năm 2014. (Nov 18 2015 11:53AM)
[17]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm tính năng động cơ nhiên liệu kép biogas-diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Lê Minh Tiến, Nguyễn Việt Hải. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Nha Trang. Số: 26-27/2012. Trang: pp. 243-250. Năm 2012. (Apr 1 2014 8:10PM)
[18]Bài báo: Phân tích hiệu quả kinh tế và môi trường khi sử dụng nhiên liệu lpg trên xe gắn máy. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Hoàng Nguyên, Nguyễn Việt Hải. Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2010, Quy Nhơn
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 22-24/7/2010. Trang: pp. 357-362. Năm 2010.
(Apr 1 2014 7:28PM)
[19]Bài báo: Tính toán van cung cấp hỗn hợp biogas-không khí cho động cơ tự cháy do nén bằng phần mềm FLUENT. Tác giả: Bui Văn Ga, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Hoàng Nguyên
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: 4(39). Trang: pp. 88-95. Năm 2010. (Apr 1 2014 7:34PM)
[20]Tham luận: Thiết kế xe gắn máy hybrid. Tác giả: GS. Bùi Văn Ga, Nguyễn Quân, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Hương
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 11, Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phân ban Kỹ thuật Ô tô-Động cơ nhiệt
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Trang: pp. 88-94. Năm 2009.
(Apr 1 2014 7:22PM)
[21]Tham luận: Giải pháp phối hợp công suất cho xe gắn máy hybrid. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Quân, Nguyễn Hương, Nguyễn Việt Hải. Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009, Đà Nẵng 22-24/2009. Trang: pp. 157-164. Năm 2009. (Apr 1 2014 7:18PM)
[22]Bài báo: Tự động điều chỉnh tốc độ động cơ tĩnh tại chạy bằng động cơ biogas. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Việt Hải, Lê Minh Tiến
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Hội nghị toàn quốc về Cơ học Thủy Khí, Phan Thiết, 25-27/7/2008. Số: 25-26/7/2008. Trang: pp,125-132. Năm 2008. (Apr 1 2014 7:50PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Utilization of Poor Biogas as Fuel for Hybrid Biogas-Diesel Dual Fuel Stationary Engine. Authors: Bui Van Ga, Nguyen Viet Hai, Bui Thi Minh Tu, Bui Van Hung. International Journal of Renewable Energy Research
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: 5. Pages: 1007-1015. Year 2015.
(Nov 18 2015 12:03PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] GIẢI BA Giải thưởng SÁNG TẠO KỸ THUẬT VIFOTEC năm 2002

 Kỹ thuật

 2002

 230/QĐKT

 QUỸ HỖ TRỠ SÁNG TẠO KỸ THUẬT VIỆT NAM (VIFOTEC)

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
[2] GIẢI NHẤT tại hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ 3-2002

 Kỹ thuật

 2002

 02/QĐKT

 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

[3] GIẢI BA Giải thưởng "Sinh vên nghiên cứu khoa học" năm 2002

 Kỹ thuật

 2002

 6490/GD-ĐT

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp sơ sở năm học 2015-2016. Số: 5079/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2016.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2016-2017. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lý Thuyết Ô tô; Phương pháp tính
Ngành: Cơ khí động lực
 2002 Đại Học  Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn