Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,986,924

 Giải pháp chống kích nổ cho động cơ có tỉ số nén cao sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Văn Nam, Lê Văn Tụy, Nguyễn Việt Hải, Bùi Văn Ga
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy Khí toàn quốc năm 2014
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 2012;Từ->đến trang: 407-414;Năm: 2014
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn