Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,291,714

 Phân tích hiệu quả kinh tế và môi trường khi sử dụng nhiên liệu lpg trên xe gắn máy
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Hoàng Nguyên, Nguyễn Việt Hải
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Nơi đăng: Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2010, Quy Nhơn
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 22-24/7/2010;Từ->đến trang: pp. 357-362;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chuyển đổi phương tiện cơ giới sang chạy bằng gas không những chỉ có hiệu quả về mặt môi trường mà còn góp phần thực hiện chiến lược năng lượng lâu dài của quốc gia. Tuy nhiên đối với người sử dụng, vấn đề kinh tế khi sử dụng nhiên liệu là mối quan tâm hàng đầu. Vấn đề này phụ thuộc vào công nghệ chuyển đổi nhiên liệu và chính sách giá cả năng lượng của mỗi nước. Trong những công trình trước đây chúng tôi đã giới thiệu công nghệ chuyển đổi xe gắn máy truyền thống sang chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG gọi là công nghệ GATEC.Với công nghệ này xe gắn máy tiêu thụ 1kg LPG khi chạy được quãng đường tương đương với quãng đường khi chạy bằng 2 lít xăng. Với tỷ giá gas và xăng hiện nay ở nước ta, nhờ công nghệ GATEC, khi chạy bằng LPG người tiêu dùng tiết kiệm được 32% giá nhiên liệu và phát thải CO2 giảm 34% so với khi sử dụng xăng. Nếu áp dụng tỉ giá khuyến khích người dân sử dụng nhiên liệu khí như các nước phát triển, người tiêu dùng có thể lợi đến 54% giá nhiên liệu khi sử dụng LPG.
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
Application of gas fuel on vehicle is not only interested in environment protection aspect but also important contribution to long term national strategy on energy. However, economy of fuel use issue is the most interesting for users. This issue depend on technology of fuel conversion and energy prices policy of each country. In the previous works we have presented technology of conversion traditional motorcycles into LPG running one namely technology GATEC. With this technology, the vehicle consumes 1 kg LPG when it runs a distance equivalent to that of 2 liters of gasoline. With actual price ratio between gas and gasoline in our country, thanks to GATEC technology, when using LPG, drivers can save 32% fuel cost and CO2 emission is reduced 34% in comparison with gasoline case. If we apply the favorable gaseous fuel using price ratio as developed countries the users can save up to 54% fuel cost when using LPG.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn