Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,986,855

 Tự động điều chỉnh tốc độ động cơ tĩnh tại chạy bằng động cơ biogas
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Việt Hải, Lê Minh Tiến
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Hội nghị toàn quốc về Cơ học Thủy Khí, Phan Thiết, 25-27/7/2008; Số: 25-26/7/2008;Từ->đến trang: pp,125-132;Năm: 2008
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn