Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,810,415

[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế hệ thống đo lưu lượng không khí – biogas ứng dụng trong việc điều chỉnh thành phần hỗn hợp động cơ dual fuel (biogas - diesel) trên băng thử FROUDE. Chủ nhiệm: Nguyễn Việt Hải. Mã số: T2016-02-05. Năm: 2016. (Jan 5 2017 1:19PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế chế tạo ô tô Mini Hybrid DUT40.. Chủ nhiệm: TS. Lê Văn Tụy. Thành viên: PGS. TS. Dương Việt Dũng; TS. Nguyễn Văn Đông; NCS. Nguyễn Việt Hải; TS. Phan Minh Đức; TS. Nguyễn Hữu Hiếu; TS. Bùi Thị Minh Tú .. Mã số: T2014-02-115-KN40.2.. Năm: 2015. (Sep 28 2016 10:23PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu thực nghiệm quá trình cháy của động cơ dual fuel biogas-diesel. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Việt Hải. Thành viên: TS. Lê Văn Tụy, ThS. Huỳnh Bá Vang, KS. Phùng Minh Nguyên. Mã số: Đ2012-02-30. Năm: 2013. (Apr 1 2014 6:38PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế bộ phụ kiện dùng LPG trên động cơ đánh lửa cưỡng bức. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Việt Hải. Thành viên: . Mã số: T2011-02-07. Năm: 2011. (Feb 9 2012 11:03AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ nhớt của dầu thủy lực PLC làm việc trên máy đào komatsu. Chủ nhiệm: Nguyễn Việt Hải. Thành viên: . Mã số: T2006-02-01. Năm: 2006. (Feb 9 2012 10:57AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn