Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,085,134

 Nghiên cứu thiết kế bộ phụ kiện dùng LPG trên động cơ đánh lửa cưỡng bức
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
Chủ nhiệm:  ThS. Nguyễn Việt Hải
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Số: T2011-02-07 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn