Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,154,277

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thị trường và các Định chế tài chính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Sinh viên Đại học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Thị trường vốn và các Định chế tài chính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Thị trường Chứng khoán
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1995 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng
[4]Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1995 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn