Nguyễn Văn Hảo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,171,950

 
Mục này được 9446 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Hảo
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  03/07/1957
Nơi sinh: ý Yên
Quê quán ý Yên
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sáng tác âm nhạc; Tại: Học viện Âm nhạc Huế
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục chính trị; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Đọc ghi nhạc, Nhạc cụ, Chỉ huy dàn dựng.
Lĩnh vực NC: N/A
Ngoại ngữ: N/A
Điện thoại: 3841630; Mobile: 0903519044
Email: nvhao@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Âm nhạc Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1986–1994). Giảng viên Khoa Tâm lý-Giáo dục, Khoa Giáo dục Chính trị Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay), Trưởng Bộ môn Âm nhạc.

 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn