Nguyễn Văn Hồng Quang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 846 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Hồng Quang
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  08/12/1986
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Điện Hồng - Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ sư Công nghệ thông tin; Tại: Đại học Bách Khoa - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức - Hành chính; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 02363699324; Mobile: 0935120886
Email: nvhquang@ufl.udn.vn quangnguyen1986@gmail.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: XÂY DỰNG QUY TRÌNH TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN HỆ THỐNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHĐN. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hồng Quang. Thành viên: ThS. Nguyễn Thị Minh Thi, ThS Nguyễn Văn Tuyên. Mã số: T2015-05-14. Năm: 2015. (Apr 7 2016 10:35AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn