Nguyễn Văn Khánh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,252,603

 
Mục này được 38527 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Khánh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  14/08/1980
Nơi sinh: Điện Bàn, Quảng Nam
Quê quán Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sinh học; Tại: Đại học Khoa học, Đại học Huế
Đơn vị công tác: Phòng Cơ sở vật chất; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Sinh thái học; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Sinh thái học; Chỉ thị sinh học môi trường
Lĩnh vực NC: Sinh thái học
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Phòng Cơ sở vật chất, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3841323-44; Mobile: 
Email: nvkhanh@ued.udn.vn; vankhanhsk23@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Cán bộ khoa Sinh - Môi trường – Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng (từ 2004 đến 2010); Phó bí thư Đoàn TNCS - HCM, trường Đại học Sư phạm (2008-2010)
Cán bộ phòng Hành chính - Tổng hợp – Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng (từ 2010 đến nay)

Thành viên nhóm nghiên cứu và giảng dạy (TRT): Môi trường và Tài nguyên sinh vật (DN-EBR) Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá hiện trạng phân bố và phân vùng bảo vệ rạn san hô ở Quảng Nam và Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Khánh. Thành viên: TS. Kiều Thị Kính, TS. Trần Thị Ân, ThS. Dương Công Vinh, TS. Chu Mạnh Trinh, CN. Phạm Văn Hiệp, ThS. Hoàng Thanh Hải, CN. Hoàng Minh Thiện. Mã số: B2019-DNA-04. Năm: 2020. (May 12 2020 9:58PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT SINH HỌC TỰ ĐỘNG CẢNH BÁO SỚM NGUY CƠ Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC SINH HOẠT. Chủ nhiệm: TS. Hồ Phước Tiến. Thành viên: PGS. TS. Phạm Văn Tuấn; ThS. Nguyễn Văn Khánh. Mã số: B2014-01-17. Năm: 2017. (Apr 12 2018 4:09PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp sử dụng động vật hai mảnh vỏ để giám sát ô nhiễm kim loại nặng ở các cửa sông. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Khánh. Thành viên: Võ Văn Minh, Phạm Thị Hồng Hà, Lê Trọng Sơn, Lê Tự Hải. Mã số: B2012-03-05. Năm: 2013. (Mar 12 2012 10:16PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu một số tiêu chí để làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ven biển Quảng Nam – Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Võ Văn Minh. Thành viên: Nguyễn Văn Khánh. Mã số: Đ2011-03-08. Năm: 2011. (May 17 2011 8:55AM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu khả năng giám sát ô nhiễm Cd và Pb trong trầm tích tại khu vực Vũng Thùng - Đà Nẵng bằng động vật hai mảnh vỏ. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Khánh. Thành viên: Trần Ngọc Sơn, Cáp Kim Cương. Mã số: Đ2011-03-09. Năm: 2011. (May 17 2011 9:02AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu thiết kế bể lọc thực vật xử lý nước cấp quy mô hộ gia đình nông thôn. Chủ nhiệm: Võ Văn Minh. Thành viên: Nguyễn Văn Khánh. Mã số: B2009-3-36. Năm: 2010. (May 17 2011 8:52AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng Hệ thống quan trắc sinh học BMWPVIET (Biological Monitoring Working Party) giám sát chất lượng môi trường nước sông ở thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Khánh. Mã số: B2009-ĐN-09-37. Năm: 2010. (Jan 3 2011 11:32PM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu khả năng hấp thụ một số KLN trong đất bằng cỏ Vetiver. Chủ nhiệm: Võ Văn Minh. Thành viên: Nguyễn Văn Khánh. Mã số: B2006-ĐN-03-03. Năm: 2007. (Jan 3 2011 11:35PM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng Hệ thống BMWPVIET (Biologycal Monioring Working Parrty) để đánh giá chất lượng nước bề mặt ở cánh đồng Xuân Thiều, Phường Hòa Hiệp, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Khánh. Thành viên: Phùng Khánh Chuyên Võ Văn Minh. Mã số: T2007-03-19. Năm: 2007. (Jan 3 2011 11:26PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá tiềm năng sử dụng phương pháp viễn thám trong nghiên cứu thành lập bản đồ rạn san hô. Tác giả: Hoàng Minh Thiện, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính, Nguyễn Đức Minh. JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. Số: Vol. 20, No. 3. Trang: 56-62. Năm 2022. (Jun 9 2022 4:23PM)
[2]Bài báo: Detecting the coral bleaching at the coral reefs of Son Tra peninsula and Cu Lao Cham Island in the South central coast region of Vietnam. Tác giả: Duong Cong Vinh, Nguyen Van Khanh, Kieu Thi Kinh, Hoang Minh Thien, Sanchit Kumar. JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. Số: 19 (12.1). Trang: 25-29. Năm 2021. (Jun 9 2022 4:16PM)
[3]Bài báo: Điều tra hiện trạng cây Ba Kích tím (Morinda Oficinalis How) có trong tự nhiên tại tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Vũ Thị Phương Anh, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quảng Nam. Số: 4-10. Trang: 4-10. Năm 2020. (May 31 2022 11:45AM)
[4]Tham luận: NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÁ HÒA LAN (Xiphophorus spp.) LÀM SINH VẬT CẢNH BÁO SỚM Ô NHIỄM DO NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP. Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Vũ Thị Phương Anh, Kiều Thị Kính. Hội nghị khoa học toàn quốc về Ngư học lần thứ nhất, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Trang: 111-120. Năm 2019. (Jun 20 2019 4:16PM)
[5]Bài báo: Đa dạng và phân bố các loài cá nước ngọt tại bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. HUỲNH QUANG THIỆN*; ThS. Nguyễn Văn Khánh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 8, 2019. Năm 2019. (Oct 17 2019 10:46AM)
[6]Bài báo: SỬ DỤNG BÈO TẤM (Lemna minor L., 1753) ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TẠI BÃI RÁC KHÁNH SƠN, TP. ĐÀ NẴNG. Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Khánh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 3, 2019. Trang: 18. Năm 2019. (Jun 5 2019 11:09AM)
[7]Bài báo: Molecular identification of minnow Opsariichthys hainanensis (Teleostei: Cyprinidae) from the lake Phu Ninh, Quang Nam province. Tác giả: Huynh Quang Thien, Nguyen Van Khanh, I-Shiung Chen. Vietnam academy of science and technology journal of biology. Số: volume 39, number 4. Trang: 463-466. Năm 2017. (Oct 16 2018 4:46PM)
[8]Bài báo: NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÁ NGỰA VẰN (DANIO RERIO HAMILTON, 1822) LÀM SINH VẬT CẢNH BÁO SỚM Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC CHO NHÀ MÁY NƯỚC CẤP. Tác giả: Nguyễn Văn Khánh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(116).2017. Trang: 121. Năm 2017. (Oct 5 2017 2:39PM)
[9]Bài báo: NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG LOÀI BÈO TẤM (LEMNA MINOR L., 1753) LÀM SINH VẬT GIÁM SÁT Ô NHIỄM NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM. Tác giả: Nguyễn Văn Khánh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(110).2017. Trang: 124. Năm 2017. (Apr 11 2017 11:10AM)
[10]Tham luận: Nghiên cứu hiểu biết của cộng đồng về bảo tồn loài voọc chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) ở quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Tác giả: Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Khánh, Trần Hữu Vỹ, Hồ Hải Sơn. Hội nghị khoa học quốc gia về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam, NXB. ĐHQG Hà Nội. Trang: 675-679. Năm 2016. (Aug 25 2016 8:12AM)
[11]Tham luận: Nghiên cứu sự phân bố loài khỉ vàng (Macaca mulata) tại bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Tác giả: Trần Hữu Vỹ, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Khánh, Võ Thị Thu Thảo. Hội nghị khoa học quốc giavề nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam, NXB. ĐHQG Hà Nội. Trang: 887-891. Năm 2016. (Aug 25 2016 8:59AM)
[12]Bài báo: ĐỘC TÍNH CẤP CỦA NaOCl ĐỐI VỚI CÁ NGỰA VẰN (Danio rerio Hamiton, 1822), CÁ TỨ VÂN (Puntius tetrazona Bleeker, 1855) VÀ CÁ HÒA LAN (Xiphophorus spp.). Tác giả: Nguyễn Văn Khánh; Dương Công Vinh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(104).2016. Trang: 97. Năm 2016. (Sep 27 2016 3:45PM)
[13]Tham luận: HÀM LƯỢNG Hg, Cd, Pb VÀ Cr TRONG TRẦM TÍCH VÀ TRONG LOÀI HÀU (Saccostrea sp.) Ở MỘT SỐ CỬA SÔNG KHU VỰC MIỀN TRUNG, VIỆT NAM. Tác giả: VŨ THỊ PHƯƠNG ANH, NGUYỄN VĂN KHÁNH, DƯƠNG CÔNG VINH. Hội thảo khoa học quốc gia cán bộ và sinh viên các trường Sư phạm. Trang: 867-875. Năm 2016. (Apr 12 2018 3:59PM)
[14]Bài báo: Hàm lượng Cd, Pb, Cr và Hg trong trầm tích và trong loài Hến (Corbicula subsulcata) ở một số cửa sông khu vực miền Trung, Việt Nam. Tác giả: Võ Văn Minh*, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính, Vũ Thị Phương Anh. Tạp chí Sinh học, T.36
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: S. 3. Trang: 378-384. Năm 2014.
(Jun 15 2015 9:20AM)
[15]Bài báo: Hàm lượng kim loại nặng (Hg, Cd, Pb, Cr) trong các loài động vật hai mảnh vỏ ở một số cửa sông tại khu vực miền trung, Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Văn Khánh*, Trần Duy Vinh, Lê Hà Yến Nhi. Tạp chí KH&CN Biển
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: số 4 (T.14). Trang: 385. Năm 2014.
(Jun 15 2015 9:30AM)
[16]Bài báo: Sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học IBI đánh giá chất lượng nước khu vực hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Đàm Minh Anh*, Trần Thị Hằng, Trương Phương Thanh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 108. Năm 2014. (Feb 25 2015 3:05PM)
[17]Bài báo: Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn để đánh giá chất lượng nước sông Thu Bồn khu vực huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Phạm Thị Hồng Hà, Nguyễn Văn Khánh, Đinh Thị Ngọc Anh, Đàm Minh Anh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(82).2014. Trang: 51. Năm 2014. (Nov 3 2014 2:33PM)
[18]Bài báo: TÍCH LŨY KIM LOẠI NẶNG TRONG TRẦM TÍCH VÀ LOÀI NGAO DẦU (Meretrix meretrix Linnaeus) Ở MỘT SỐ CỬA SÔNG MIỀN TRUNG, VIỆT NAM . Tác giả: Nguyễn Văn Khánh*, Kiều Thị Kính, Dương Công Vinh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(82).2014. Trang: 60. Năm 2014. (Nov 3 2014 2:33PM)
[19]Bài báo: Hàm lượng Cadimi (Cd) và Chì (Pb) trong trầm tích và trong sinh vật (Vẹm xanh Perna viridis Linnaeus và Hàu Crassostrea gigas Thunberg) tại Vũng Thùng, Đà Nẵng . Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Võ Văn Minh, Trần Duy Vinh . Tạp chí KH&CN Biển. Số: 1(t.13). Trang: 80-88. Năm 2013. (Jul 11 2013 4:07PM)
[20]Bài báo: Accumulation of lead and cadmium in vegetables and farmland near Hoa Khanh industrial zone, Da Nang city. Tác giả: Vo Van Minh, Nguyen Van Khanh, Dam Minh Anh, Tran Duy Vinh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Journal of Science, Earths Sciences. Số: volume 28, No. 3. Trang: 198 - 204. Năm 2012. (Aug 1 2013 11:18PM)
[21]Bài báo: Kỹ thuật trồng cây trên mái nhà và khả năng áp dụng tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Kiều Thị Kính, Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí KH&GD
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 5(04). Trang: 20-27. Năm 2012.
(Dec 11 2012 2:31PM)
[22]Bài báo: Potential of using vetiver grass to remediate soil contaminated with heavy metals. Tác giả: Vo Van Minh*, Nguyen Van Khanh, Le Van Khoa. Journal of Science, Earths Sciences. Số: 27, No.3 (E.S). Trang: 30-36. Năm 2012. (Nov 13 2012 10:34AM)
[23]Tham luận: Đặc điểm cơ bản của hệ sinh thái đất ngập nước thành phố Đà Nẵng và một số định hướng quản lý. Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Lê Thị Hiếu Giang, Phan Thị Hiền. Hội thảo khoa học Quốc gia “Đất ngập nước và Biến đổi khí hậu, Trung tâm nghiên cứu TN&MT (CREC), ĐHQG - Hà Nội. Trang: 67-75. Năm 2012. (Jun 26 2012 10:05PM)
[24]Bài báo: Feasibility of applying Lucky bamboo to remediate heavy metals in sludge and utilizing for economic purpose. Tác giả: Vo Van Minh, Nguyen Van Khanh, Kieu Thi Kinh, Nguyen Thi Thu Trang, Duong Hong Thuy. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 06 (55). Trang: 79-85. Năm 2012.
(Aug 8 2012 8:20AM)
[25]Bài báo: Vai trò của đánh giá rủi ro sinh thái trong quản lý môi trường và khả năng ứng dụng tại Việt Nam. Tác giả: Võ Văn Minh, Kiều Thị Kính, Đoạn Chí Cường, Nguyễn Văn Khánh, Vũ Thị Phương Anh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí khoa học, Đại học Quảng Nam. Số: 01. Trang: 40-48. Năm 2012. (Jun 27 2013 8:13AM)
[26]Bài báo: Potential of using the diversity indexs of earthworms to evaluate the quality of vegetable farmland in Da Nang city. Tác giả: Nguyen Van Khanh, Vo Van Minh, Pham Thi Hong Ha, Vu Thi Phuong Anh, Ngo Thi Thuy An. Vietnam Journal of Biology
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: Vol 34, No 3. Trang: 362-369. Năm 2012.
(Dec 21 2012 10:37PM)
[27]Bài báo: Đánh giá hàm lượng Cd và Pb tích lũy trong môi trường đất và trong các loài giun đất (giống Pheretima) ở khu công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Hồng Hà, Nguyễn Văn Khánh, Lê Thị Hiếu Giang
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí sinh học
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: Tập 33, số 3. Trang: 55. Năm 2011.
(Mar 12 2012 9:48PM)
[28]Bài báo: Một số mô hình trồng cây cải tạo đất và chống xói mòn cần áp dụng trên vùng đất gò đồi ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Võ Văn Minh, Đàm Minh Anh. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 6 (47). Trang: 40-45. Năm 2011. (Aug 8 2012 8:44AM)
[29]Bài báo: Tổng quan về đa dạng sinh học ở thành phố Đà Nẵng và một số định hướng bảo tồn. Tác giả: Nguyễn Thị Tường Vy, Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Tập 1, số 5 (40). Năm 2010.
(Jan 4 2011 1:35AM)
[30]Bài báo: Đánh giá chất lượng nước sông Cầu Đỏ - Túy Loan ở TP. Đà Nẵng bằng hệ thống BMWPVIET. Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Phạm Thị Hồng Hà, Đàm Minh Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Tập 1, số 5 (40). Năm 2010.
(Jan 4 2011 1:39AM)
[31]Bài báo: Accumulation of mercury in sediment and bivalves from Cua Dai estuary, Hoi An city. Tác giả: Nguyen Van Khanh, Vo Van Minh, Tran Duy Vinh, Luu Duc Hai. VNU Journal of Science, Earth Sciences. Số: Volume 26, No. 1. Trang: 48-54. Năm 2010. (Jan 4 2011 1:42AM)
[32]Bài báo: Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn để đánh giá chất lượng môi trường nước sông Phú Lộc, TP. Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Trần Duy Vinh, Dương Công Vinh, Ưng Văn Thạch
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: số 2 (37). Năm 2010. (Jan 4 2011 1:24AM)
[33]Tham luận: Khả năng sử dụng cỏ vetiver để cải tạo đất ô nhiễm kim loại nặng. Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Trần Duy Vinh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Báo cáo hội nghị Công nghệ Sinh học Miền Trung – Tây nguyên lần thứ II, Huế. Năm 2010. (Jan 4 2011 1:27AM)
[34]Tham luận: Những triển vọng ứng dụng cỏ Vetiver trong cải tạo đất ô nhiễm và phục hồi môi trường ở Việt Nam. Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Trần Duy Vinh. Báo cáo hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ III, Hà Nội
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Năm 2010.
(Jan 4 2011 1:28AM)
[35]Bài báo: Hàm lượng As, Pb tích lũy trong loài Hến (Corbicula sp.) và Hầu sông (Ostrea rivularis Gould, 1861) tại cửa sông Cu Đê, TP. Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Võ Văn Minh, Phạm Thị Hồng Hà, Dương Công Vinh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển. Số: số 1 (T10). Năm 2010. (Jan 4 2011 1:32AM)
[36]Bài báo: Nguyễn Văn Khánh, Phạm Thị Hồng Hà, Lê Trọng Sơn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế
marriage affairs open i want an affair
. Số: số 63. Trang: 91-96. Năm 2010.
(May 17 2011 10:08AM)
[37]Bài báo: Nghiên cứu sự tích lũy kim loại nặng cadmium (Cd) và chì (Pb) của loài Hến (Corbicula sp.) vùng cửa sông ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Phạm Văn Hiệp. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: số 1 (30). Năm 2009. (Jan 4 2011 1:17AM)
[38]Bài báo: Nghiên cứu tích lũy kim loại nặng chì (Pb) và cadmium (Cd) ở loài Sò lông (Anadara subcrenata Lischke) và Ngao dầu (Meretrix meretrix Linnaeus) vùng cửa sông, TP. Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Hồng Hà, Nguyễn Văn Khánh, Lê Thị Quế
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Sinh học
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: số 3. Năm 2009.
(Jan 4 2011 1:20AM)
[39]Bài báo: Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn đánh giá chất lượng nước bề mặt tại cánh đồng Xuân Thiều, phường Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Phạm Văn Hiệp, Phan Thị Mai, Lê Thị Quế. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: số 1 (24). Năm 2008.
(Jan 4 2011 1:14AM)
[40]Bài báo: Thành phần loài cá ở rừng phòng hộ đầu nguồn Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Đinh Thị Phương Anh, Lưu Thị Tuyết
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: số 6 (23). Năm 2007. (Jan 4 2011 12:11AM)
[41]Bài báo: Võ Văn Minh, Võ Châu Tuấn, Nguyễn Văn Khánh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng,
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: số 6 (23). Năm 2007.
(May 17 2011 10:22AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Characterizing the spatial distribution of coral reefs in the South-Central Coast region of Viet Nam using Planetscope imagery. Authors: Thien M. Hoang Khanh V. Nguyen, Vinh C. Duong, Kinh T. Kieu, Thuong V. Tran​, Cho-ying Huang, Ruth Reef. PeerJ – Life & Environment. No: 9. Pages: 16. Year 2021. (Nov 3 2021 11:41PM)
[2]Presentations: Earthworms as bioindicators for testing the availability of heavy metals (Cd, Pb and Cu) in soils: A case study in Danang city, Vietnam. Authors: Nguyen Van Khanh*, Le Tien Huu, Tran Duy Vinh, Vo Van Minh, Pham Thi Hong Ha, Ngo Ngoc Dung . VJSE 2014: Vietnamese-Japanese Students' Scientific Exchange Meeting; Rokkodai Daiichi Campus, Kobe University. Pages: 51-52. Year 2014. (Sep 17 2014 11:20AM)
[3]Article: Assessment of lead and cadmium contamination by sediments and bivalve species from the estuaries in Danang city, Vietnam. Authors: Nguyen Van KHANH, Tran Duy VINH, Kenji OKUBO, Kieu Thi KINH, Duong Cong VINH
marriage affairs open i want an affair
. Journal of Environmental Science for Sustanable Society (JESSS), Okayama University, Japan. No: vol 6. Pages: 123-129. Year 2014. (Sep 16 2014 11:57AM)
[4]Presentations: Use of BMWPVIET and ASPT indices as bioindicators for testing water quality of rivers in Danang city. Authors: Nguyen Van Khanh, Vo Van Minh, Kieu Thi Kinh, Tran Duy Vinh, Phan Thi Hien. INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOSCIENCES AND BIOELECTRONICS, DANANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, THE UNIVERSITY OF DANANG. Pages: 88-93. Year 2012. (Dec 8 2012 7:16PM)
[5]Presentations: Vetiver grass for remedying soil contaminated with lead. “Environmental Protection for Urban and Industrial Zones to International Integration”. Authors: Vo Van Minh, Nguyen Van Khanh, Nguyen Thi Gia Thanh, Pham Tai Minh
marriage affairs open i want an affair
. Institute for Environment and Resources, Vietnam National University - Ho Chi Minh city. Year 2008. (Jan 4 2011 1:08AM)
  
 Sách và giáo trình
(Apr 4 2014 9:31PM)
[1]Khoa học Môi trường đại cương
Chủ biên: Võ Văn Minh. Đồng tác giả: Đoạn Chí Cường, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính
.
Nơi XB: Giáo dục Việt Nam. Năm 2014.
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải khuyến khích "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam"

 Tự nhiên

 2012

 5739/QĐ-BGDĐT

 Bộ giáo dục và Đào tạo

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
[2] Giải nhất Sinh viên nghiên cứu khoa học

 Tự nhiên

 2003

 7173/GD-DT

 Bộ Giáo dục và Đào tạo

  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen Bộ giáo dục và Đào tạo: Giải nhất Sinh viên NCKH. Số: 7173/GD-DT . Năm: 2003.
[2] Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Số: 589 QĐ/TƯĐTN. Năm: 2003.
[3] Giấy khen Công đoàn Đại học Đà Nẵng. Số: 17/QĐ-KT. Năm: 2007.
[4] Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐHSP, ĐHĐN. Số: 228/QĐ-KT. Năm: 2009.
[5] Chiến sỹ thi đua cơ sở (ĐHĐN). Số: 5122/QĐ-KT. Năm: 2010.
[6] Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐHSP, ĐHĐN. Số: 369/QĐ-KT. Năm: 2010.
[7] Giải ba cuộc thi "Ý tưởng xây dựng thành phố Đà Nẵng năm 2010". Năm: 2011.
[8] Chiến sỹ thi đua cơ sở (ĐHĐN). Số: 6065/QĐ-KT. Năm: 2011.
[9] Bằng khen: Giải khuyến khích Tài năng khoa học trẻ Việt Nam. Số: 5739/QĐ-BGDĐT. Năm: 2012.
[10] Chiến sỹ thi đua cơ sở (ĐHĐN). Số: 6520/QĐ-KT. Năm: 2012.
[11] Chiến sĩ thi đua cơ sở (ĐHĐN). Số: 4682/QĐ-KT. Năm: 2013.
[12] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 5304/QĐ-BGDĐT. Năm: 2013.
[13] Chiến sĩ thi đua cơ sở (ĐHĐN). Số: 4754/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2014.
[14] Chiến sĩ thi đua cơ sở (ĐHĐN). Số: 4363/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2015.
[15] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 5216/QĐ-BGDĐT. Năm: 2016.
[16] Chiến sỹ thi đua cơ sở (ĐHĐN). Số: 5079/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2016.
[17] Chiến sỹ thi đua cơ sở (ĐHĐN). Số: 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[18] Chiến sĩ thi đua cơ sở (ĐHĐN). Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[19] Chiến sĩ thi đua cơ sở (ĐHĐN). Số: 2770 QĐ/ĐHĐN. Năm: 2019.
[20] Chiến sĩ thi đua cơ sở (ĐHĐN). Số: 2862 QĐ/ĐHĐN. Năm: 2020.
  
 Thông tin khác
  Hướng dẫn sinh viên đạt giải khuyến khích SVNCKH cấp bộ năm 2007
 Hướng dẫn sinh viên đạt giải khuyến khích "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2011
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn