Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,302,842

 Tổng quan về đa dạng sinh học ở thành phố Đà Nẵng và một số định hướng bảo tồn.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Tường Vy, Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: Tập 1, số 5 (40);Từ->đến trang: ;Năm: 2010
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đa dạng sinh học (ĐDSH) có vai trò rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Tp. Đà Nẵng là nơi giao thoa của các tiểu vùng khí hậu, có đặc thù đa dạng vê địa hình nên mức độ ĐDSH ở đây rất cao. Trong đó, đáng chú ý là khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Bà Nà – Núi Chúa, Rừng đặc dụng Nam Hải Vân, Khu BTTN Sơn Trà, các rạn san hô vùng Bắc Hải Vân và Hòn Sơn Trà. ĐDSH  ở Đà Nẵng có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển các ngành nông, ngư nghiệp; dược liệu; du lịch; nghiên cứu khoa học và điều hòa khí hậu cho thành phố. Trong giai đoạn hiện nay, ĐDSH ở TP. Đà Nẵng còn có vai trò quan trọng hơn là giúp duy trì cân bằng hệ sinh thái, phòng tránh những tác động bất lợi của thiên nhiên do ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế, xã hội nhanh chóng trong những năm qua đã tác động nghiêm trọng đến tốc độ suy giảm ĐDSH ở TP. Đà Nẵng, nhất là quá trình mở rộng đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng, sự phát triển du lịch thiếu định hướng và vấn đề ô nhiễm môi trường. Để phát triển bền vững thành phố trong tương lai, Đà Nẵng cần phải có những định hướng đúng đắn về quản lý ĐDSH  như kiểm soát, hạn chế tốc độ suy giảm ĐDSH và bảo tồn, phát triển các loài sinh vật quý hiếm có nguy cơ tiệt chủng.
ABSTRACT
Biodiversity  is a very important role for the survival and development of human society. Da Nang is the interference of the climate sub-region, is characterized by topography diversity, biodiversity levels are very high, notable is the Ba Na Nature Reserve, Forest South Hai Van, The Son Tra Nature Reserve, the coral reefs in northern Hai Van and Son Tra island. Biodiversity in Da Nang is great significance for the development of agriculture, fisheries, pharmaceuticals, tourism, scientific research and climate control for the city. Currently, biodiversity in Danang also has more important role is to help maintain ecological balance, prevent the adverse effects of nature by the effects of global climate change. However, the process of socio-economic development rapidly in recent years has severely affected the rate of decline of biodiversity in Da Nang, especially the process of expanding urban infrastructure construction, fostered lack of tourism-oriented and problem of environmental pollution. To develop sustainable city in the future, Da Nang should have orientations on proper management of biodiversity, such as control, speed limit reduced biodiversity, as well as conservation and development of precious species are rarely endangered.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn