Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,302,734

 Kỹ thuật trồng cây trên mái nhà và khả năng áp dụng tại thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Kiều Thị Kính, Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí KH&GD
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 5(04);Từ->đến trang: 20-27;Năm: 2012
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đà Nẵng là trung tâm kinh tế văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ lớn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, là một trong những thành phố có tốc độ phát triển và đô thị hóa lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiên, Đà Nẵng còn tồn tại một vấn đề rất lớn đó là thiếu mảng không gian xanh cần thiết cho một đô thị hiện đại. Trước áp lực dân số tăng, nhu cầu khai thác quỹ đất cho phát triển đô thị, giao thông,… không ngừng gia tăng, nhu cầu phát triển cây xanh đô thị để điều tiết khí hậu cũng như giảm thiểu ô nhiễm vô cùng cấp thiết. Do đó, giải pháp phát triển mô hình mái nhà xanh là một trong những giải pháp hiệu quả, giúp tiết kiệm diện tích đất, tận dụng được nguồn nước mưa, nước thải sinh hoạt nhờ đó giảm áp lực cho hệ thống thoát nước, đồng thời tăng cường khả năng hấp thụ khí CO2, góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Phát triển mô hình này sẽ thúc đẩy tiến trình xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố sinh thái, thân thiện với môi trường. Từ khóa: mái nhà xanh, kỹ thuật trồng sâu, kỹ thuật trồng rộng, Đà Nẵng, thành phố môi trường
ABSTRACT
Danang is a centre of not only economy but also education, culture, science and technology of the central region and one of the most developed and urbanized cities of Vietnam. The city however has to confront with a big challenge that is the shortage of green space for a modern urban. Under the pressure of population growth, the demand of land keeps increasing significantly for traffic, housing, etc., and it is directly proportional to the pressing demand of green space and environmental purification. Green roof technology hence can be considered as the most effective solution to develop more green space and save land for urbanization. Concurrently, this solution also contributes to protect drainage system, utilize rain and waste water, particularly absorbs CO2 to mitigate climate change impacts. Once applied, green roof model is expected to promote Danang to become an eco-city, friendly to environment. Keywords: green-roof, intensive green roof, extensive green roof, Danang, environmental city
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn